Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

SAV navštívil J. E. brazílsky veľvyslanec Eduardo Gradilone

17. 5. 2021 | zhliadnuté 292-krát

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík prijal v pondelok 17. mája na pôde akadémie veľvyslanca Brazílskej federatívnej republiky J. E. Eduarda Gradiloneho, ktorého sprevádzali radca Cícero Tobias de Oliveira Freitas a druhý tajomník veľvyslanectva Brazílie Rafael Alonso Veloso. Témou stretnutia bola vzájomná spolupráca v oblasti vedy a výskumu.

Predseda SAV stručne informoval brazílskeho veľvyslanca o štruktúre akadémie, charakterizoval jej tri oddelenia vied, ako aj systém financovania. Pavol Šajgalík pripomenul návštevu Brazílie v roku 2018, najmä Univerzity v Sao Paolo, ktorá sa stala začiatkom rozsiahlejšej spolupráce najmä v oblasti fyziky a astronómie. Rozbehnuté projekty sa čiastočne pre COVID-krízu pozastavili. Vo februári 2021 sa uskutočnil online rozhovor medzi predstaviteľmi SAV a brazílskej Academia Brasileira de Letras o možnostiach vzájomnej spolupráce, výsledkom ktorého bolo podpísanie Dohody o spolupráci medzi oboma inštitúciami.

Ústavy SAV a brazílske partnerské inštitúcie sú v súčasnosti zapojené do šiestich multilaterálnych vedecko-výskumných projektov. Podľa Pavla Šajgalíka chce SAV ponúknuť brazílskej strane najmä spoluprácu v oblasti biomedicíny, informačných technológií či programov elektromobility. J. E. E. Gradilone potvrdil snahu nadviazať na už existujúcu spoluprácu v oblasti vedy a výskumu, čo sa má v praxi zrealizovať prostredníctvom pripravovaného prieskumu záujmu výskumných ústavov a centier SAV, pokiaľ ide o nadviazanie spolupráce s brazílskymi partnermi v oblastiach spoločného záujmu. Predseda SAV navrhol, aby na základe výsledkov tohto prieskumu bol zorganizovaný odborný seminár za účasti vedeckých pracovníkov zo SAV a Brazílie, s cieľom nadviazať spoluprácu s konkrétnou partnerskou inštitúciou v Brazílii na báze spoločných projektov podľa vzoru dlhoročnej úspešnej projektovej spolupráce s Tureckom (TÜBITAK) a Taiwanom (MOST). Tým by sa spolupráca medzi oboma krajinami v oblasti vedy a výskumu posunula na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Text: František Fundárek, Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV, Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky