Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Veda SK: Mikroplasty v Dunaji

14. 5. 2021 | zhliadnuté 139-krát

Plasty zaplavili náš svet. „Žijeme v plastovej dobe, lebo plasty sú všade,“ pripomína Ing. Mária Omastová, DrSc. z Ústavu polymérov SAV. Spolu s prof. RNDr. Vladimírom Kováčom, CSc., z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave bude hosťom vo vysielaní Vedy SK v Rádiu Slovensko v sobotu 15. mája večer od 22.20 hod.

Bežný človek zje asi 2 000 mikročastíc plastov každý týždeň. To je asi 21 gramov. Za mesiac teda „zjeme“ asi jednu zubnú kefku. Vyplýva to zo štúdie na základe výskumu austrálskej Univerzity v Newcastle. Ešte alarmujúcejšie je porovnanie, že podľa údajov OSN z roku 2017 v moriach našej planéty pláva až 51 biliónov mikroplastových častíc, čo je 500-krát viac, ako je v našej galaxii hviezd. „Životné prostredie máme iba jedno. Nedá sa vymeniť ako mikroténové vrecko. A od tohto prostredia závisí naše zdravie a kvalita života,“ hovorí ichtyológ prof. Vladimír Kováč, CSc. Mikroplasty sú súčasťou nášho života. Sú v pitnej vode aj v ovzduší, ktoré dýchame. Navyše vo vodách viažu na seba ďalšie znečisťujúce látky, napríklad organické látky. A ťažké kovy... Zdá sa, že niet pred nimi úniku. Našli sa vraj už aj na Mount Evereste, ale aj v Mariánskej priekope hlboko na dne oceánu.

Vedkyňa roka SR 2016 Ing. Mária Omastová, DrSc., z Ústavu polymérov SAV sa vo výskume venuje aplikáciám nanotechnológií a nanomateriálov, ktoré zahŕňajú prípravu a modifikáciu častíc vodivých polymérov, s cieľom vytvoriť nové druhy materiálov pre aplikácie v rôznych zariadeniach. Okrem iného je aj zodpovednou riešiteľkou environmentálneho projektu Odpad z makroplastov v a pozdĺž Dunaja.  O jeho realizácii, cieľoch aj výsledkoch bude hovoriť vo Vede SK na tému: Mikroplasty v Dunaji. V kombinácii s prof. RNDr. Vladimírom Kováčom, CSc., ktorý je vedúcim ichtyologického tímu zapojeného do medzinárodného výskumu Dunaja Joint Danube Survey 4, načrú hlbšie do ťaživej ekologickej témy. Naznačia príčiny aj riešenia súčasného stavu, vrátane štúdie o Bratislavskom dunajskom parku a nezabudnú ani na vízie, výhody a úskalia výskumu SAV biodegradovateľného plastu.   

Záznam relácie si môžete vypočuť TU.                

Text: Stano Ščepán

Foto: Katarína Gáliková