Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Výzva EMA na členstvo v poradných skupinách

6. 5. 2021 | zhliadnuté 182-krát

Európska lieková agentúra (EMA) adresuje záujemcom z radov vedeckých pracovníkov verejnú výzvu na členstvo vo vedeckých poradných skupinách (SAGs, Scientific Advisory Groups). Žiadosť o členstvo je potrebné poslať do 4. júna 2021 na adresu sag.public.call@ema.europa.eu.

Organizácie SAG poskytujú nezávislé poradenstvo vo vedeckých alebo technických záležitostiach týkajúcich sa liekov v rámci hodnotenia Výboru pre humánne lieky (CHMP) agentúry EMA. V súčasnosti má agentúra poradné skupiny pre šesť rôznych terapeutických oblastí:

Členovia SAG sú zvyčajne špičkovými odborníkmi vo svojom odbore, pracujúci v akademickom výskume alebo ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a musia deklarovať nezávislosť. Nemôžu pracovať pre farmaceutickú spoločnosť a nesmú mať finančné záujmy vo farmaceutickom priemysle.

Podrobnosti o postupe pri podávaní žiadosti vrátane kritérií pri podávaní žiadosti sú dispozícii TU

Celé znenie výzvy

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: www.europeanpharmaceuticalreview.com