Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

BMC SAV hľadá dobrovoľníkov pre výskum na komplexnú úpravu životného štýlu

4. 5. 2021 | zhliadnuté 934-krát

Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) hľadá dobrovoľníkov s obezitou, ženy aj mužov, do výskumných programov, ktoré sú zamerané na komplexnú úpravu životného štýlu. Podmienkami sú vek 25 – 45 rokov, BMI 30 – 38 kg/m2 a neliečenie sa na chronické ochorenia. 

Edit 7. mája 2021: BMC SAV ďakuje všetkým záujemcom s obezitou o zapojenie sa do výskumných programov, ktoré sú zamerané na komplexnú úpravu životného štýlu. Nateraz je počet miest vo výskumných programoch plne obsadený. V budúcnosti bude opäť možnosť do programov sa zapojiť, preto centrum odporúča sledovať oznamy.

Obezitu je potrebné liečiť z viacerých dôvodov, medzi ktoré jednoznačne patrí riziko chronických ochorení, ako aj znížená kvalita a dĺžka života. Pri liečbe obezity je dôležité nielen znížiť hmotnosť, ale rovnako aj zvýšiť fyzickú zdatnosť, a najmä tieto zmeny aj dlhodobo udržať. Poznajú to mnohí. Schudnú a o nejaký čas opäť priberú na pôvodnú hmotnosť, ba niekedy svoju hmotnosť dokonca aj zvýšia. Preto ak chceme liečiť obezitu, je to možné len vďaka dlhodobej zmene životného štýlu.

Komplexnou a dlhodobou, resp. trvalou úpravou životného štýlu, teda zmenou návykov v stravovaní a každodennej pohybovej aktivite, s vybudovaním nových, pre zdravie prospešných návykov a stratégií môžeme cieľ spojený so znížením telesnej hmotnosti dosiahnuť. „Pravidelné cvičenie je jeden z najlepších prostriedkov prevencie a podpornej liečby celého spektra chronických ochorení asociovaných s obezitou“, hovorí doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., z BMC SAV.

Aké sú výhody pri zapojení sa do výskumu:

  • absolvovanie aeróbne-silového tréningového programu pod dohľadom skúseného trénera;
  • absolvovanie výživového poradenstva s úpravou jedálneho lístka;
  • možnosť zlepšiť svoj životný štýl, zvýšiť fyzickú zdatnosť, upraviť výživu, energetický metabolizmus, metabolizmus glukózy a telesné zloženie a znížiť tak riziko cukrovky 2. typu, srdcovocievnych, onkologických či iných chronických ochorení;
  • absolvovanie komplexného vyšetrenia metabolizmu, fyzickej zdatnosti, telesného zloženia, krvných testov a ďalších parametrov pred a po ukončení niekoľkomesačnej tréningovej intervencie, s možnosťou dlhodobého sledovania;
  • spätná väzba so získaním informácií o efektivite intervencie a svojom zdravotnom stave.

 

Výskum realizuje tím skúsených lekárov, sestier a špecialistov na pohybovú aktivitu a výživu.

Prejavenie záujmu nezaručuje účasť v štúdii. Ak však aj nespĺňate uvedené kritériá, stále je možnosť zapojiť sa do iných programov, založených na komplexnej úprave životného štýlu, ktoré sa konajú v Biomedicínskom centre SAV.

Kontakt:

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.: barbara.ukropcova@gmail.com alebo klinikabmcsav@gmail.com

Mgr. Renáta Kučerová, renata.kucerova@savba.sk    

Webová stránka Centra pohybovej aktivity BMC SAV

 

Text a foto: BMC SAV