Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Centrum pohybovej aktivity, ilustračná snímka

BMC SAV hľadá dobrovoľníkov pre výskum na komplexnú úpravu životného štýlu

4. 5. 2021 | zhliadnuté 1162-krát

Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) hľadá dobrovoľníkov s obezitou, ženy aj mužov, do výskumných programov, ktoré sú zamerané na komplexnú úpravu životného štýlu. Podmienkami sú vek 25 – 45 rokov, BMI 30 – 38 kg/m2 a neliečenie sa na chronické ochorenia. 

Edit 7. mája 2021: BMC SAV ďakuje všetkým záujemcom s obezitou o zapojenie sa do výskumných programov, ktoré sú zamerané na komplexnú úpravu životného štýlu. Nateraz je počet miest vo výskumných programoch plne obsadený. V budúcnosti bude opäť možnosť do programov sa zapojiť, preto centrum odporúča sledovať oznamy.

Obezitu je potrebné liečiť z viacerých dôvodov, medzi ktoré jednoznačne patrí riziko chronických ochorení, ako aj znížená kvalita a dĺžka života. Pri liečbe obezity je dôležité nielen znížiť hmotnosť, ale rovnako aj zvýšiť fyzickú zdatnosť, a najmä tieto zmeny aj dlhodobo udržať. Poznajú to mnohí. Schudnú a o nejaký čas opäť priberú na pôvodnú hmotnosť, ba niekedy svoju hmotnosť dokonca aj zvýšia. Preto ak chceme liečiť obezitu, je to možné len vďaka dlhodobej zmene životného štýlu.

Komplexnou a dlhodobou, resp. trvalou úpravou životného štýlu, teda zmenou návykov v stravovaní a každodennej pohybovej aktivite, s vybudovaním nových, pre zdravie prospešných návykov a stratégií môžeme cieľ spojený so znížením telesnej hmotnosti dosiahnuť. „Pravidelné cvičenie je jeden z najlepších prostriedkov prevencie a podpornej liečby celého spektra chronických ochorení asociovaných s obezitou“, hovorí doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., z BMC SAV.

Aké sú výhody pri zapojení sa do výskumu:

  • absolvovanie aeróbne-silového tréningového programu pod dohľadom skúseného trénera;
  • absolvovanie výživového poradenstva s úpravou jedálneho lístka;
  • možnosť zlepšiť svoj životný štýl, zvýšiť fyzickú zdatnosť, upraviť výživu, energetický metabolizmus, metabolizmus glukózy a telesné zloženie a znížiť tak riziko cukrovky 2. typu, srdcovocievnych, onkologických či iných chronických ochorení;
  • absolvovanie komplexného vyšetrenia metabolizmu, fyzickej zdatnosti, telesného zloženia, krvných testov a ďalších parametrov pred a po ukončení niekoľkomesačnej tréningovej intervencie, s možnosťou dlhodobého sledovania;
  • spätná väzba so získaním informácií o efektivite intervencie a svojom zdravotnom stave.

 

Výskum realizuje tím skúsených lekárov, sestier a špecialistov na pohybovú aktivitu a výživu.

Prejavenie záujmu nezaručuje účasť v štúdii. Ak však aj nespĺňate uvedené kritériá, stále je možnosť zapojiť sa do iných programov, založených na komplexnej úprave životného štýlu, ktoré sa konajú v Biomedicínskom centre SAV.

Kontakt:

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.: barbara.ukropcova@gmail.com alebo klinikabmcsav@gmail.com

Mgr. Renáta Kučerová, renata.kucerova@savba.sk    

Webová stránka Centra pohybovej aktivity BMC SAV

 

Text a foto: BMC SAV

Súvisiace články