Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

V aprílovej vedeckej kaviarni SAVinci o vývine mozgu

26. 4. 2021 | zhliadnuté 241-krát

Ľudský mozog sa považuje za najkomplexnejšiu a najkomplikovanejšiu štruktúru živej hmoty. Zabezpečuje, koordinuje a kontroluje všetky základné životné funkcie organizmu. Rozhoduje aj o našich emóciách, pocite šťastia, zármutku, strachu, hnevu, lásky i o vzťahoch s inými ľuďmi. To, ako náš mozog pracuje a rozhoduje o našom osude, bude hovoriť v aprílovej online vedeckej kaviarni SAVinci RNDr. Michal Dubovický, CSc., z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV.

„Významnú úlohu v tom, ako bude pracovať náš mozog počas života, zohráva jeho štrukturálny vývin v období pred, okolo a krátko po narodení. Funkčný vývin mozgu však prebieha ešte dlho po narodení, asi do 25. roku života,“ načrtáva tému SAVinci kaviarne Mozog – náš osud M. Dubovický a dopĺňa, čo všetko môže ovplyvniť vývinové procesy v mozgu: návykové látky, chemické látky zo životného prostredia, nadmerný stres, nedostatok kyslíka a správnej výživy, svoju úlohu zohráva aj úroveň psychosociálnych vzťahov a socioekonomický status rodiny.

„Napriek rozsiahlemu výskumu mozgu je toho ešte veľa, čo ostáva zakryté pláštikom tajomna,“  hovorí M. Dubovický. Vedecká kaviareň SAVinci 28. apríla o 18.00 h na facebookových stránkach Slovenskej akadémie viedWestendu čo-to určite poodhalí.

Srdečne pozývame!

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Grafika: Westend