Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Archívna snímka z podujatia Ústavu krajinnej ekológie SAV pre deti

Súťaž: Dobrý skutok pre planétu Zem

22. 4. 2021 | zhliadnuté 555-krát

Pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla organizuje Ústav krajinnej ekológie SAV opäť súťaž – tento rok na tému Dobrý skutok pre planétu Zem. Je určená pre jednotlivcov aj kolektívy.

„V tomto čase viac v spoločnosti rezonuje téma ochrany našej planéty a problémov, ktorým v súčasnosti čelí – znečistenie ovzdušia, vody a pôdy, hromadenie odpadu, vyčerpávanie prírodných zdrojov, úbytok rastlinných a živočíšnych druhov a podobne,“ hovorí za organizátorov Magdaléna Bezáková  a dopĺňa, že pomôcť pri riešení môžu svojím prístupom a rozhodnutiami nielen vlády či inštitúcie, ale aj jednotlivci. „Začať treba od seba a pokúsiť sa zmeniť to, čo je v našich silách. A keď sa takto rozhodne každý, tak sa zmena k lepšiemu prejaví,“ dodáva.

Súťaž je rozdelená do troch kategórií:

1. kategória pre deti od 3 do 10 rokov: nakresli obrázok alebo pošli fotografiu seba, ako sám alebo s tvojimi blízkymi či priateľmi, robíš dobrý skutok pre našu planétu (napr. zbieraš odpadky v prírode, separuješ odpad, sadíš rastlinku a podobne, možností je určite viac).

2. kategória pre deti od 10 do 15 rokov: pošli fotografiu, ako robíš dobrý skutok pre našu planétu (s témami ako pri prvej kategórii) a pripoj k nej krátky komentár (tri až päť viet), aké dobro pre životné prostredie tento tvoj skutok prináša.

3. kategória pre kolektívy (triedy, školské kluby a pod.): pošlite fotografiu, ako spoločne robíte dobrý skutok pre našu planétu (napr. zbierate odpadky v prírode, separujete odpad, sadíte kvety, kríky alebo stromy, realizujete hmyzí hotel a podobne) a pripojte k nej krátky komentár (tri až päť viet), aký kladný význam má tento váš čin.

„Najväčšou výhrou v tejto súťaži bude to, že každý urobí niečo dobré pre životné prostredie a tým aj pre lepší život na našej planéte,“ konštatuje M. Bezáková, no zároveň však dodáva, že „dobré skutky nezostanú bez odmeny“ troch z účastníkov odmenia. „Veríme však, že všetkým bude najväčšou odmenou dobrý pocit z vykonaného dobra.“

Súťažné práce posielajte do 22. mája 2021 na e-mailovú adresu: magdalena.bezakova@savba.sk, v predmete správy treba uviesť: Deň Zeme 2021.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: archív ÚKE SAV

Súvisiace články