Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – Dr. Joachim Goedhart

14. 4. 2021 | zhliadnuté 302-krát

Prednáška Dr. Joachima Goedharta, ktorý sa venuje molekulárnej cytológii a v súčasnosti pôsobí na Univerzite v Amsterdame v Holandsku, pod názvom „Imaging G-protein signaling with genetically encoded fluorescent probes“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 15. apríla o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Ako vieme, všetky bunky počas svojho života prechádzajú rôznymi zmenami, ako je rast, diferenciácia alebo pohyb. Tiež je známe, že tieto zmeny sú riadené molekulami v extracelulárnom prostredí. Čo je však mimoriadne zaujímavé, že práve priestorové a časové aspekty molekulárnych interakcií a aktivity sú kľúčové pre správne bunkové reakcie.

V rámci prednášky sa Dr. Goedhart zameria na signalizáciu iniciovanú triedou siedmich transmembránových receptorov (z rodiny GPCR). Aby jeho vedecký tím mohol skúmať rôzne molekulárne deje, vyvíjajú geneticky kódované fluorescenčné biosenzory. Tieto všestranné nástroje im umožňujú kvantitatívne aj funkčné zobrazovanie molekulárnych interakcií, proteínových aktivít alebo ich koncentrácie v rámci jednej živej bunky. Po seminári bude diskusia o inžinierstve a aplikácii týchto fluorescenčných proteínov a biosenzorov v kontexte signalizácie v jednotlivých bunkách.

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu.

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články