Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021

14. 4. 2021 | zhliadnuté 230-krát

Občianske združenie Preveda organizuje tento rok už XIII. ročník interaktívnej konferencie určenej najmä pre mladých vedeckých pracovníkov a študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia. Tohtoročná konferencia sa koná dištančnou formou.

V rámci aktuálneho ročníka organizátori pripravili 12 tematických sekcií:

 1. Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika
 2. Molekulárna biológia a genetika
 3. Klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne
 4. "Omiky"
 5. Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
 6. Biomateriály
 7. Biotechnológie a potravinárske technológie
 8. Analytika v biologických vedách
 9. Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia
 10. Ekológia a environmentalistika
 11. Otvorená sekcia
 12. SARS-CoV-2

 

„Mladým vedcom na interaktívnej konferencii ponúkame priestor na prezentáciu vlastných štúdií, nových poznatkov a hypotéz,“ hovorí Ing. Miroslav Ferko, PhD., z Centra experimentálnej medicíny SAV, člen realizačného tímu OZ Preveda. „Budeme radi, ak mladí vedci využijú túto možnosť prezentácie a spoločne sa nám podarí prispieť k podpore predstaveniu kvalít mladej vedeckej obce,“ dodáva a vyzdvihuje najmä interaktívne prostredie či neformálnu diskusiu podujatia.

Deadline pre prijímanie abstraktov a posterov, resp. prezentácii je 30. apríla 2021 (vrátane). Registrácia je už otvorená.

Konferencia je prístupná pre všetkých vedcov a študentov II. a III. stupňa VŠ, bez vekového ohraničenia, do samotnej súťaže sa však zaradia len práce autorov do 35 rokov.

Hlavnú cenu Preveda 2021 dodal generálny partner podujatia spoločnosť BASF Slovensko, spol. s. r. o. Finančný dar pre výhercov do súťaže poskytol generálny partner podujatia spoločnosť LABO-SK, s. r. o.

Podrobné informácie nájdete na stránke konferencie.

Text: Realizačný tím OZ Preveda Pavol Farkaš, CHÚ SAV a Miroslav Ferko, ÚVS CEM SAV