Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

VŠZP v spolupráci so SAV prináša Dobrú správu pre telo i dušu, informačný program, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na tému duševného zdravia a pomôcť ľuďom, aby sa cítili lepšie

Spolupráca SAV a VŠZP prináša dobré správy pre telo i dušu

13. 4. 2021 | zhliadnuté 639-krát

Odborníci na základe prieskumov upozorňujú na zhoršujúci sa psychický stav Slovákov, čoho dôkazom sú aj štatistiky lekární. Tie vlani vydali viac antidepresív ako v predpandemickom období. Najmä študenti vykazujú vysokú hladinu úzkosti, depresie a stresu. Všeobecná zdravotná poisťovňa v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied preto prináša Dobrú správu pre telo i dušu, informačný program, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na tému duševného zdravia a pomôcť ľuďom, aby sa cítili lepšie.

Korona je hrozbou nielen pre fyzické, ale aj psychické zdravie. Podľa dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa v minulom roku predpísalo o 31 500 viac psychiatrických liečiv, ako v roku 2019. Boli to najmä lieky používané na krátkodobú liečbu úzkostných porúch a antidepresíva. Problémy sa prejavujú aj u ľudí, ktorí doteraz nemali psychické problémy. 

Prieskumy z iných krajín poukazujú na to, že čím sú ľudia mladší, tým horšie zvládajú pandémiu. Podobný jav sme zaznamenali aj na Slovensku. „Už od začiatku pandémie upozorňujeme na to, že protipandemické opatrenia - obmedzenie sociálnych kontaktov či zatvorenie ekonomiky, budú mať vážne dopady na psychické zdravie všetkých obyvateľov. A to sa nám pravidelne ukazuje v našich reprezentatívnych prieskumoch. Najväčšiu mieru stresu a depresívneho prežívania či úzkosti zažívajú mladí ľudia, pre ktorých je vývinovo dôležité udržiavať sociálne kontakty so svojimi rovesníkmi a využívať zvládacie stratégie, ktoré sú založené na spoločnom stretávaní sa a rozhovoroch, čo im nie je v danej situácii umožnené,“ hovorí Kamila Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Naopak, starší ľudia majú množstvo rôznych preventívnych stratégií, ktoré dokážu v danej situácii efektívne využívať a znášať ju tak oveľa lepšie. Každopádne, duševné zdravie je téma, ktorá kvôli dopadom pandémie rezonuje ešte viac ako kedykoľvek doteraz a je nevyhnutné venovať jej našu pozornosť. Všeobecná zdravotná poisťovňa preto prináša Dobrú správu pre telo a dušu. Ide o nový informačný program zameraný na starostlivosť o psychickú pohodu a dobrú fyzickú formu. „Mimoriadne ma teší, že sa nám podarilo dohodnúť sa na spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Tému duševného zdravia chceme otvárať širokej verejnosti, chceme vzdelávať ľudí, prinášať im rady a fakty, ktoré im opäť pomôžu nájsť harmóniu v tejto ťažkej dobe a  uvedomiť si, že bez zdravej mysle nebudeme mať ani zdravé telo,“ uviedol generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richard Strapko.

„Spolupráca medzi Slovenskou akadémiou vied a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou má svoju logiku. Na jednej strane sa Všeobecná zdravotná poisťovňa stará o zdravie občanov Slovenska a na druhej strane máme my, v Slovenskej akadémii vied, obrovské množstvo odborníkov, ktorí sa nevenujú len medicínskym, ale aj psychologickým témam, tiež problematike hoaxov, konšpiračných teórií a viacerým ďalším výskumným otázkam.  Viem si predstaviť, že naša spolupráca prinesie upokojenie nielen pre telo, ale aj pre dušu a dúfam, že kvalifikovanými odpoveďami budeme môcť vrátiť občanov Slovenskej republiky do normálneho života,“ dodal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

Verejnosť bude nachádzať užitočný obsah k danej téme na webe VšZP, na preventivne.sk, sociálnych sieťach a v pripravovanom podcaste, inšpiratívnych rozhovoroch s odborníkmi, ktorí ľuďom pomôžu pozerať sa na veci inou optikou.

Text: Matej Neumann, hovorca VŠZP

Grafika: Katarína Gáliková

Súvisiace články