Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Na snímke práca v laminarnom sterilnom boxe s bunkami Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV

BMC SAV sa dôrazne ohradzuje voči vyjadreniam ministra financií Igora Matoviča

9. 4. 2021 | zhliadnuté 4566-krát

Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) sa dôrazne ohradzuje voči vyjadreniam ministra financií Igora Matoviča, ktoré odzneli na piatkovej tlačovej besede (9. 4.) a ktoré nie sú pravdivé.

BMC SAV realizovalo skúšky vakcíny Sputnik V na základe písomnej žiadosti bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího zo dňa 5. marca 2021 a  následne uzavretého zmluvného vzťahu so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zo dňa 10. marca 2021.

Osem zo štrnástich skúšok bolo realizovaných v Biotechnologických laboratóriách BMC SAV, ktoré sú registrované v európskej databáze EudraGMP a certifikované na vykonávanie mikrobiologických, chemických a biologických skúšok liekov (certifikát č. SK/002V/2020).

O tom, že ďalších šesť skúšok bude uskutočnených vo vedeckých laboratóriách Virologického ústavu BMC SAV, bolo vopred upovedomené Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky aj ŠÚKL.

V súlade so zmluvnými ustanoveniami boli zo strany BMC SAV výsledky skúšok komunikované výhradne ŠÚKL-u. O tom, že výsledky doteraz uzavretých skúšok boli v súlade s normatívnou dokumentáciou výrobcu, už ŠÚKL verejnosť informoval. Naše výsledky teda nijako nemohli poškodiť reputáciu výrobcu.

Biomedicínske centrum SAV konalo v dobrej viere, s nadštandardným pracovným nasadením a v celej situácii sa zachovalo profesionálne a korektne.

Foto: TASR

Súvisiace články