Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Aj na konci marca ľudia na Slovensku výrazne obmedzili kontakty. Miera obmedzenia je v porovnaní s ČR u nás vyššia

8. 4. 2021 | zhliadnuté 296-krát

Aj po troch mesiacoch lockdownu zostáva miera obmedzenia kontaktov na Slovensku vysoká a neklesá. Porovnanie miery obmedzenia kontaktov s Českou republikou ukazuje, že ľudia na Slovensku svoje kontakty obmedzili výraznejšie než respondenti v Česku. To sú zistenia ôsmej vlny výskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame. Zber dát sa realizoval od 24. do 27. marca 2021.

Ôsma vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? sa uskutočnila od 24. do 27. marca. V tomto období klesali počty hospitalizovaných z rekordných úrovní konca februára, ako aj denné počty nových prípadov ochorenia. V čase zberu dát bol 25. marca sprísnený zákaz vychádzania a po 20.00 hod už neplatila výnimka pre cestu do prírody. Od tohoto termínu boli tiež zakázané cesty do zahraničia na dovolenku.

Čiastočne alebo úplne obmedzilo kontakty až takmer 95 percent ľudí

Odpovede respondentov na otázku, či obmedzili sociálny a spoločenský kontakt s inými ľuďmi a rodinou v súvislosti s epidémiou koronavírusu, ukazujú naďalej vysokú mieru deklarovaného obmedzenia kontaktov s osobami mimo domácnosti. Úplné obmedzenie kontaktov deklaruje 37,7 percenta respondentov a čiastočné obmedzenie 56,9 percenta. To predstavuje v rámci štatistickej odchýlky približne rovnakú úroveň obmedzenia kontaktov ako na prelome januára a februára. Odpovede respondentov naznačujú, že ľudia na Slovensku naďalej berú hrozbu epidémie vážne a ich ostražitosť neklesá.

Dlhodobým trendom je, že častejšie svoje kontakty obmedzujú ľudia, ktorí sa cítia byť epidémiou ohrození. Výrazne častejšie svoje kontakty obmedzujú aj dôchodcovia. Naopak výrazne nižšie obmedzenie kontaktov hlásia prívrženci politickej strany ĽSNS.

Vyššia miera obmedzenia kontaktov ako v Českej republike

Do ôsmeho výskumu Ako sa máte, Slovensko? boli v marci 2021 zaradené aj otázky porovnateľné s odpoveďami respondentov v Českej republike v rámci série výskumov Naša spoločnosť realizovanej Centrom pre výskum verejnej mienky (CVVM) Sociologického ústavu Akadémie vied Českej republiky. Tieto otázky umožňujú porovnať dva aspekty dodržiavania opatrení proti šíreniu epidémie koronavírusu. Prvým je miera obmedzenia stretávania sa s inými ľuďmi. Z porovnania časového radu troch výskumov v Českej republike z obdobia november 2020 až február 2021 sa zdá, že aj v období tvrdého lockdownu existuje v Českej republike stabilne skupina takmer 30 percent respondentov, ktorá deklaruje, že kontakty skôr alebo rozhodne neobmedzil. Na Slovensku je podľa nášho marcového výskumu skupina ľudí skôr alebo rozhodne neobmedzujúca kontakty menej ako polovičná a dosahuje približne 13 percent.

Používanie rúšok či respirátorov na verejnosti je v oboch krajinách vysoké. Tak v Česku, ako aj na Slovensku veľká väčšina respondentov deklaruje, že si ústa a nos na verejnosti zakrýva rúškom či nosí respirátor.

„Náš výskum priniesol vo vzťahu k obmedzeniu kontaktov dve dôležité a povzbudivé zistenia. Ani po troch mesiacoch najprísnejšieho lockdownu na Slovensku nedochádza k takzvanej ´pandemickej únave´. Respondenti deklarujú približne rovnaké obmedzenie kontaktov ako po prvom mesiaci lockdownu na prelome februára a marca. Druhé zistenie vyplýva z porovnania obmedzenia kontaktov s Českou republikou, keď sa ukazuje, že skupina ľudí, ktorá svoje kontakty v rámci protipandemických opatrení neobmedzila, je na Slovensku výrazne menšia ako v Českej republike. Tento rozdiel si vysvetľujem silnejšou prítomnosťou hlasov spochybňujúcich protipandemické opatrenia vo verejnom diskurze v Českej republike,“ uzatvára Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci minulého roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, na prelome januára a februára a v marci 2021.

Použité výskumy za Slovensko boli realizované online (CAWI) a sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska vo veku 18+. Použité výskumy za Českú republiku boli realizované online (CAWI) a telefonicky (CATI) a sú reprezentatívne pre populáciu 18+.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát.

Text: Michaela Lukovičová, agentúra Seesame

Foto: unsplash.com/Maxime