Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

SAVinci: Aj betóny môžu byť "eko"

26. 3. 2021 | zhliadnuté 120-krát

Betón patrí medzi najrozšírenejšie používané stavebné materiály v nosných stavebných konštrukciách, podlahách, exteriérových prefabrikátoch či podzemných infraštruktúrach. Fyzikálne vlastnosti čerstvého betónu umožňujú výstavbu technicky a architektonicky čoraz náročnejších diel, ako sú napríklad – u nás stále ešte nie také bežné – mrakodrapy či unikátne premostenia a gigantické vodné stavby. O tomto v súčasnosti najdôležitejšom stavebnom materiáli budeme hovoriť v najbližšej SAVinci kaviarni poslednú marcovú stredu o 18. h s prof. Dr. Ing. Martinom-Tchingnabé Paloum, vedúcim oddelenia stavebných hmôt a konštrukcií Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.

„Vlani sa globálne vyprodukovali štyri miliardy ton cementu a viac ako 20 miliárd ton betónu. Denná spotreba tohto materiálu pre každého obyvateľa našej planéty tak predstavovala tri litre, čím sa stal betón po vode druhou najviac spotrebovanou komoditou na svete,“ hovorí M. Palou, ktorý spolu so svojimi kolegami z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV vyvíja a testuje nové mnohozložkové cementové zmesi s využitím domácich prírodných zdrojov a vedľajších produktov iných priemyselných výrob, resp. odpadov. Výsledkom ich výskumu sú rôzne druhy betónov s mimoriadnymi vlastnosťami.

O vývoji materiálov, ktoré odolávajú aj extrémnym podmienkam prostredia vo vrtoch až do hĺbky 10 km, využití špeciálnej klimatizačnej komore či o výrobe cementu s najnižšími emisiami uhlíka na svete a nízko uhlíkového betónu (NUB) bude hovoriť prof. Martin-Tchingnabé Palou v online SAVinci kaviarni na facebookovej stránke Slovenskej akadémie viedfacebookovej stránke Westendu v stredu 31. marca o 18.00 h.

Cyklus prednášok SAVinci je dostupný pre všetkých, ktorí majú záujem o nové vedecké informácie, zdarma.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Westend a Katarína Gáliková