Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Termín na podávanie nominácií na Vedca roka 2020 sa predĺžil

24. 3. 2021 | zhliadnuté 177-krát

Vyhlasovatelia podujatia Vedec roka SR Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností predĺžili termín pre prijímanie návrhov na ocenenia pre podujatie do 15. apríla 2021.

Cieľom podujatia Vedec roka je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Za rok 2020 a predchádzajúce obdobie organizátori udelia ocenenia v piatich kategóriách:

• Vedec roka SR
• Mladý vedecký pracovník
• Inovátor roka
• Technológ roka
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 15. apríla e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. 

Štatút súťaže, Výzva na zasielanie návrhov, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie o podujatí

Spracovala: Andrea Nozdrovická