Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Zomrel Ing. Michal Simon, DrSc.

9. 3. 2021 | zhliadnuté 824-krát

V nedeľu 7. marca nás vo veku nedožitých 78 rokov nečakane opustil náš vzácny kolega a priateľ Ing. Michal Simon, DrSc.

Ing. Michal Simon, DrSc., sa narodil v roku 1943 v Jurovej. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (1964) nastúpil na Štátnu plemenársku správu ako učiteľ. V rokoch 1967 až 1971 bol interným ašpirantom na Ústave fyziológie a genetiky živočíchov ČSAV v  Liběchove, kde po obhájení titulu CSc. pracoval ako vedecký pracovník. V roku 1975 nastúpil na pracovisko Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Ivanke pri Dunaji, od roku 1990 Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, kde pôsobil aj po jeho začlenení do Centra biovied SAV a presťahovaní na bratislavskú Patrónku až do roku 2019. Vo svojej vedeckej práci sa zameral najmä na štúdium metabolických porúch hovädzieho dobytka, polymorfizmus hlavného histokompatibilitného systému hovädzieho dobytka (BoLA), asociácie medzi BoLA a chorobami, leukocytové antigény hovädzieho dobytka, prípravu monoklonových protilátok rozpoznávajúcich antigény BoLA a CD molekuly, ako aj genetické mapovanie hospodárskych zvierat.

Ing. Simon patril medzi medzinárodne uznávaných odborníkov v oblasti imunogenetiky zvierat, absolvoval študijné pobyty na pracoviskách vo Švajčiarsku a Taliansku. Výrazne sa angažoval aj vo vedecko-organizačnej práci. Viac ako 25 rokov bol vedeckým tajomníkom pracoviska v Ivanke, viedol Oddelenie imunogenetiky, tri funkčné obdobia bol členom komisie VEGA, bol členom Rady vedcov a Akreditačnej komisie SAV. V rámci pedagogickej činnosti bol úspešným školiteľom viacerých diplomantov a doktorandov.

Vychoval dvoch synov a bol milujúcim dedkom dvoch vnúčat.

Budeme si ho pamätať nielen ako skvelého kolegu vedca, ale aj ako športovca, nadšeného záhradkára, vinára a kulinára. V našich srdciach ostane pre jeho ľudskosť, ochotu vypočuť, pochopiť a pomôcť, pre jeho nezlomnú vôľu, nevyčerpateľnú energiu a životný elán.

Miško, už teraz nám chýbaš.

Text: Jana Antalíková, Centrum biovied SAV

Súvisiace články