Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Stretnutie zamestnávateľov a vedcov prebehlo na pôde BMC SAV

Zamestnávatelia rokovali so zástupcami Virologického ústavu BMC SAV

3. 3. 2021 | videné 873-krát

V stredu 3. marca 2021 pozval predseda SAV Pavol Šajgalík čelných predstaviteľov zamestnávateľských organizácií na stretnutie s vedcami. Na pôde Biomedicínskeho centra SAV ich privítal spolu s riaditeľkou centra Silviou Pastorekovou. Cieľom stretnutia bolo rokovanie o návrhu protiepidemických odporúčaní pre podniky.

Silvia Pastoreková, Juraj Kopáček a Boris Klempa z Virologického ústavu BMC SAV vypracovali návrh základných protiepidemických odporúčaní pre podniky. Je to odborný návrh, východiskový dokument, ktorý sumarizuje epidemiologické princípy. 

Zamestnávatelia uvítali možnosť rokovať s odborníkmi a zhodli sa na tom, že bezpečnosť na pracoviskách a zdravie zamestnancov berú vážne. Upozornili na to, že k dodržiavaniu epidemiologických opatrení pristupujú zodpovedne, v mnohých prípadoch aj nad rámec platných nariadení. Zdôraznili tiež, že hrozba zatvorenia ekonomiky by znamenala nesmierne ekonomické škody pre Slovensko, s čím jednoznačne súhlasili aj zástupcovia SAV.  

Na stretnutí sa zúčastnili: Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov; Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov; Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Vladimír  Soták, predseda Klubu 500 a Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 a Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Za SAV: predseda SAV Pavol Šajgalík, riaditeľka BMC SAV Silvia Pastoreková, vedecký riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV Juraj Kopáček a vedúci vedecký pracovník VÚ BMC SAV Boris Klempa. 

Výstupom zo sedenia bude všeobecné odporúčanie pre podniky, ktoré bude štandardom pre zachovanie fungovania ekonomiky počas pandémie. Jeho finálne znenie bude predstavené na budúci týždeň. 

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články