Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Nadácia ESET otvára grantovú výzvu na podporu pre zvládnutie COVID-19

3. 3. 2021 | zhliadnuté 360-krát

Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu v celkovej sume 30 000 eur pre projekty, ktorých cieľom je pomôcť efektívne zvládať pandémiu a jej dôsledky na spoločnosť. Požiadať o grant je možné do 31. marca na stránke www.nadaciaeset.sk.

„V tohtoročnej grantovej výzve sme sa zamerali na tú najurgentnejšiu tému, a to pomoc pri zvládaní pandémie a tiež pri zmierňovaní jej následkov. Veríme, že vedci sú tí, ktorí dokážu ponúkať efektívne riešenia a vyviesť spoločnosť z tejto krízy. Preto sme radi, že aj tento rok sme mohli vyčleniť prostriedky na podporu vedy a výskumu,” vysvetľuje Miroslav Trnka, predseda správnej rady Nadácie ESET.

Cieľom novej grantovej výzvy je podporiť vznik efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácií, vedecko-výskumných prieskumov a analýz na boj proti pandémii a tiež pre zníženie jej negatívnych následkov na spoločnosť. Výzva je otvorená prioritne pre projekty s nasledovným zameraním:

 

- Tvorba vedecko-výskumných nástrojov pre účinné zvládanie pandémie COVID-19

  • výskum metód prevencie ochorenia COVID-19;
  • výskum postojov a správania pre zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov pandémie

 

- Získavanie epidemiologických dát pre zníženie šírenia ochorenia COVID-19 

  • dátové analýzy populácie pri šírení nákazy COVID-19 z hľadiska jej zdravotného stavu, stupňa rizikovosti pri cezhraničnej migrácii, migrácii medzi okresmi a podobne;
  • analýzy dezinformácií o pandémii COVID-19

 

- Odborné diskusie na tému dôsledky pandémie

 

O grant môžu požiadať výskumné pracoviská vysokých škôl, neziskové organizácie a občianske združenia, verejné výskumné organizácie a podnikateľské subjekty, ak ide o nekomerčné projekty. Výzva je otvorená do 31. marca 2021. Formulár s ďalšími informáciami sa nachádza na stránke www.nadaciaeset.sk.

 

Text: Michaela Lukovičová, agentúra Seesame