Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381

Online kurz – Comet Assay – Practical online course/video learning

3. 3. 2021 | videné 526-krát

Pozývame vás na online kurz – Comet Assay – Practical online course/video learning, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu/Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Comet Assay je jednobunková gélová elektroforéza známa aj ako kométový test. Ide o relatívne jednoduchú a rýchlu metódu na odhalenie rôznych typov poškodenia genetického materiálu (DNA) na úrovni individuálnych eukaryotických buniek. Svoje pomenovanie – kométový test – metóda získala podľa obrazu poškodených buniek, ktorý možno pozorovať vo fluorescenčnom mikroskope. Poškodenie DNA je dôležitým biomarkerom vo vzťahu k zdraviu a chorobe človeka. Okrem základného výskumu je táto veľmi citlivá metóda vhodným nástrojom na sledovanie škodlivých vplyvov faktorov znečisteného životného prostredia alebo profesionálnej expozície v ľudskej populácii. Zvýšené hladiny poškodenia DNA sú primárne spájané s rôznymi ochoreniami, vrátane rakoviny, či už ako ich príčina alebo následok. Kurz sa bude konať v dňoch 15. – 19. marca pod vedením kolegov z Norwegian Institute for Air Research (NILU) a bude v anglickom jazyku.

Viac informácií o kurze, ako aj registráciu nájdete na webovej stránke projektu VISION.

 

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články