Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020

22. 2. 2021 | zhliadnuté 249-krát

Národná podporná služba EPALE Slovensko (EPALE – Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe) organizovala online konferenciu o aktuálnej situácii v oblasti účasti dospelých na vzdelávaní na Slovensku a v Čechách. Uskutočnila sa 11. februára s výbornou účasťou 123 účastníkov.

Ivana Studená z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV vystúpila spolu s Ľubou Habodászovou (IVP, MŠVVaŠ SR) s príspevkom Vzdelávanie dospelých v SR – základné fakty, dáta a zistenia v roku 2020 a predstavili aktuálnu situáciu v účasti dospelých na formálnom a neformálnom vzdelávaní na Slovensku na základe výsledkov z výskumu.

Jedným z hlavných cieľov konferencie bolo diskutovať o prínosoch efektívnych politík vzdelávania dospelých a dôsledkoch ich absencie na Slovensku a mapovať prvé podnety z praxe o dôsledkoch epidémie COVID-19 na vzdelávanie dospelých.

Hlavné témy konferencie:

Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020

- Ako zasiahla pandémia COVID-19 vzdelávania dospelých na Slovensku a v Českej republike?

- Kľúčové kompetencie vo vzdelávaní dospelých  pohľad na úspešné iniciatívy v oblasti základných gramotností, digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti u dospelých na Slovensku a v Českej republik

- Fungujúce modely multisektorovej spolupráce vo vzdelávaní dospelých

Videá rečníkov aj ďalšie informácie o konferencii sú dostupné TU.

 

Text: Igor Taldík, Prognostický ústav CSPV SAV