Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Zomrel prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

22. 2. 2021 | zhliadnuté 658-krát

V piatok 19. februára zomrel po ťažkej chorobe prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., sa narodil 11. júla 1950. Štúdium ukončil na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre v roku 1973. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1983 a za docenta habilitoval v roku 1993 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. V roku 1999 ho inaugurovali za profesora na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre.

Jeho profesionálny život bol vyše 40 rokov spojený s Výskumným ústavom živočíšnej výroby v Nitre, kde pracoval od roku 1974 a od roku 1985 pôsobil ako pedagóg na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

V rokoch 2005 – 2009 bol členom Vedeckej rady SAV a za mimoriadne vedecké, organizačné a riadiace aktivity v oblasti poľnohospodárskeho výskumu bol v roku 2008 ocenený plaketou SAV Za zásluhy v biologických vedách. Ako dlhoročný predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied mal veľkú zásluhu na prehlbovaní spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied. Aktívne presadzoval rozvoj a podporu kvalitného výskumu a inovácií na Slovensku a zdôrazňoval potrebu efektívnej spolupráce s významnými medzinárodnými výskumnými inštitúciami. Ako expert zastupoval Slovensko vo viacerých funkciách zameraných na výskum a inovácie v rámci Európskej komisie. Rozvoj excelentného výskumu na Slovensku podporoval aj vo funkcii člena Rady Vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a podpredsedu Agentúry pre podporu výskumu a vývoja.

So Štefanom odchádza veľkorysý a dobrý človek, ktorý veľa vedel, ale ostával skromný.

Text: Juraj Koppel

Súvisiace články