Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Konferencia Ľudia a spoločnosť v čase pandémie

18. 2. 2021 | videné 648-krát

Celosvetová pandémia a s ňou spojené epidemiologické opatrenia výrazne zasahujú nielen do každodenného života ľudí, ale aj do vývoja oblastí spoločenského života a základných spoločenských štruktúr. V dôsledku toho narastá význam spoločenských a humanitných vied, ktoré môžu svojou analýzou poskytnúť dôležité odpovede na aktuálne problémy. Sociologický ústav SAV a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV usporiadajú 20. apríla multidisciplinárnu on-line konferenciu Ľudia a spoločnosť v čase pandémie venovanú všetkým aspektom dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19 na spoločnosť a jednotlivca.

Konferencia má sprostredkovať vedecké poznatky súvisiace s epidémiou nielen užšej vedeckej komunite, ale i širšej slovenskej verejnosti. Príspevky majú byť zamerané na aktuálne poznanie analyzujúce dôsledky pandémie na spoločnosť a jednotlivca. „Ďalšou dôležitou dimenziou konferencie bude analýza historických analógií a skúseností s podobnými situáciami. Prioritným zámerom konferencie je predstaviť empirické poznatky, ktoré sa týkajú slovenských reálií, konferencia je však otvorená i pre zahraničné analýzy a teoretické príspevky,“ približuje za organizačný výbor Marianna Mrva zo Sociologického ústavu SAV.

Organizátori privítajú príspevky z rozličných oblastí spoločenských a humanitných vied, najmä zo sociológie, psychológie, etnológie, sociálnej antropológie, histórie, ekonómie, politológie, pedagogiky, právnej vedy, ako aj ďalších vedných disciplín.

Príspevky na konferencii môžu byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Názov príspevku a abstrakt (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) v rozsahu maximálne 1000 znakov (aj s medzerami, bez zoznamu literatúry), kontaktné údaje a pracovisko môžu záujemcovia posielať do 6. apríla 2021 na adresu xenia-daniela.poslon@savba.sk.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: unsplash.com/Matteo Jorjoson

Súvisiace články