Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Biodiverzita

Pozvánka na prednášku: Sneh v živote rastlín a človeka

16. 2. 2021 | zhliadnuté 416-krát

V rámci prednášok Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR z cyklu Veda v CENTRE bude 25. februára prednášať RNDr. Jozef Šibík, PhD., z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Prednáška s názvom Sneh v živote rastlín a človeka sa bude streamovať o 17. h, záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednáška je určená tým, ktorí chcú pochopiť vplyv snehu ako faktora, ktorý určuje prítomnosť špecifických rastlinných druhov a spoločenstiev v danom prostredí. Jozef Šibík tiež v prednáške objasní úlohu snehu pri distribúcii rôznych druhov rastlín, jeho ochrannej aj deštrukčnej funkcii. Diskutovať sa bude aj na aktuálnu tému umelého zasnežovania či vplyvu lyžiarskych stredísk na regióny, v ktorých sa nachádzajú.

RNDr. Jozef Šibík, PhD., je samostatný vedecký pracovník Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Venuje sa najmä výskumu vysokohorskej a arktickej vegetácie, dlhodobo ekológii a dynamike rastlinných spoločenstiev v meniacom sa prostredí od lužných lesov cez lúky a pasienky až po najvyššie končiare hôr. Okrem terénneho výskumu v európskych pohoriach skúmal tiež horské oblasti v Južnej Afrike, Bolívii a Severnej Amerike. V roku 2013 pôsobil ako hosťujúci výskumník na Colorado State University vo Fort Collins v USA, kde sa v spolupráci s Dr. Davidom J. Cooperom zaoberal vplyvom pasenia na alpínsku vegetáciu. Nadviazal tiež spoluprácu s University of Alaska Fairbanks, s tímom prof. Donalda „Skipa“ Walkera, kde bol od roku 2014 viackrát na výskumných pobytoch. Výsledky jeho práce sa v aplikovaných odvetviach využívajú na vypracovanie modelov manažmentu pre rôzne typy biotopov, odborné rozhodovania priamo ovplyvňujúce využívanie biotopov a pri zónovaní národných parkov. Je spoluautorom vedeckej zonácie Tatranského národného parku z roku 2012.

Text: Anna Bérešová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Foto: CBRB SAV

Súvisiace články