Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z oceňovania mladých vedcov SAV v Košiciach roku 2019

Prihlášky do súťaže mladých vedcov možno odovzdať do 28. februára

10. 2. 2021 | zhliadnuté 693-krát

Do každoročnej súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV sa možno ešte stále prihlásiť. Svoje práce môžu mladí vedci posielať do 28. februára 2021.

Tento rok má súťaž po prvý raz dve kategórie – mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov a doktorandi.

Súťaž pre vedcov do 35 rokov má formu prezentácie publikovanej vedeckej práce alebo monotematického súboru prác na konferencii otvorenej všetkým vedeckým odborom.

Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý mladý vedecký pracovník SAV, ktorý v danom roku dosiahol najviac 35 rokov, a každý študent doktorandského štúdia, školený v niektorej organizácii SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii.

Ceny pre najlepších udeľuje Predsedníctvo SAV. Vyvrcholením súťaže je verejná prezentácia prác víťazov. Výsledky súťaže budú zverejnené v aktualitách na internetovej stránke SAV a v publikácii Akadémia/Správy SAV.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: archív

Súvisiace články