Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Obálka knihy

Nenaplnené nádeje Arabskej jari: Desaťročie revolúcií, povstaní a konfliktov na Blízkom východe

8. 2. 2021 | videné 770-krát

Monografia, ktorá vychádza v čase, keď si pripomíname presne desať rokov od vypuknutia Arabskej jari, je najvýznamnejším a syntetizujúcim výstupom projektu APVV-15-0030 pod názvom Historické príčiny súvislosti revolučných udalostí na Blízkom východe a ich implikácie pre bezpečnosť Slovenska a EÚ, ktorý v rokoch 2016 – 2020 riešil autorský kolektív pod vedením Dr. Gabriela Pirického z Ústavu orientalistiky SAV.

Vedecká monografia Nenaplnené nádeje Arabskej jari: Desaťročie revolúcií, povstaní a konfliktov na Blízkom východe predstavuje prvé systematické zhodnotenie týchto udalostí vydané na Slovensku v knižnej podobe. Podrobne analyzuje priebeh ľudových revolt a ozbrojených stretov v regióne počas druhej dekády 21. storočia. Jej autori sa zameriavajú nielen na úvodnú etapu Arabskej jari v rokoch 2010 – 2011, ale sledujú vývoj udalostí aj v nasledujúcom období. Dôraz sa v nej kladie na arabské krajiny najviac zasiahnuté revoltami, predovšetkým Tunisko, Egypt, Sýriu, Bahrajn, Líbyu a Jemen.

Samostatná kapitola sa venuje nearabským regionálnym mocnostiam Turecku a Iránu, ktoré zohrali v rámci Arabskej jari významnú rolu, pričom ich postavenie na Blízkom východe sa v poslednom desaťročí výrazne posilnilo. Pozornosti neušli ani aktivity veľmocí ako Spojených štátov amerických, Spojeného kráľovstva či Francúzska, ale aj čoraz asertívnejšieho Ruska. V neposlednom rade kniha reflektuje dianie okolo vzniku a aktivít tzv. Islamského štátu a mocenskú hru v trojuholníku Ankara-Teherán-Rijád. Arabská jar, ktorá zásadne zmenila tvár Blízkeho východu, ešte nie je ukončená, jej dôsledky budú obyvatelia tohto regiónu, ale aj my v Európe, pociťovať ešte dlho. Napriek tomu, že práca má vedecký charakter, autori sa snažili napísať ju takým spôsobom, aby bola prístupná nielen odborníkom, ale aj záujemcom z radov širšej verejnosti.

Beška, Emanuel – Pirický, Gabriel – Drobný, Jaroslav: Nenaplnené nádeje Arabskej jari: desaťročie revolúcií, povstaní a konfliktov na Blízkom východe, Bratislava: SAP 2020, s. 296., ISBN 978-80-89607-90-7

Publikácia je dostupná na e-shope.

Text: Gabriel Pirický, Emanuel Beška, Ústav orientalistiky SAV

Súvisiace články