Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Budova Slovenskej akadémie vied

SAV podporuje vyhlásenie Univerzity Komenského k novele vysokoškolského zákona

3. 2. 2021 | videné 1534-krát

Vedenie Slovenskej akadémie vied podporuje Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku z 28. januára 2021, pretože považuje autonómiu vysokých škôl a ich samosprávnosť, tak ako sa uplatňuje vo vyspelých krajinách, za kľúčový predpoklad pre rozvoj kvalitného, konkurencieschopného a efektívne fungujúceho vysokého školstva v európskom kontexte.

Slovenská akadémia vied podporuje efektívny dialóg s decíznou sférou a verejnosťou o potrebných zmenách s cieľom zabezpečiť rozvoj Slovenskej republiky, opierajúc sa o vedomostnú ekonomiku a inovačný potenciál vysokých škôl a výskumných inštitúcií.

Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články