Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Informatika a umelá inteligencia vo Vede SK

21. 1. 2021 | zhliadnuté 308-krát

Žijeme v digitálnom svete. Superpočítače, kybernetika aj umelá inteligencia dynamicky menia náš svet. Dokážu simulovať povodne, požiare, bezpečnosť jadrových elektrární, navigovať sondy vo vesmíre, ale aj odhaľovať agresivitu ľudí či identifikovať rakovinové bunky. Do našich životov vstupuje čoraz viac umelá inteligencia. Kľúčom k jej poznaniu a zdokonaľovaniu je informatika.

Vznikla spojením slov informácia a automatika. Ide teda o vedu o informácii a jej automatickom spracovaní, pričom ide nielen o štruktúru dát, ich získavanie, uchovanie a rozširovanie, ale aj o ich využitie pri tvorbe modelov riešenia rôznych úloh v kontexte interakcie medzi ľuďmi, organizáciami, informačnými systémami. Celý život sa vedeckovýskumnej činnosti v oblasti informatiky, informačných technológii, teórie riadenia, robotiky a umelej inteligencie zanietene venuje doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., ktorý bude hosťom prvej Vedy SK v tomto roku v Rádiu Slovensko. 

Ústav informatiky SAV dosahuje totiž v tejto oblasti pozoruhodné výsledky v rôznych projektoch, vrátane mnohých medzinárodných. Vznikol postupnou transformáciou z Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky (1956), Ústavu technickej kybernetiky (1966) a Ústavu počítačových systémov (1991). Od 1. januára 1999 pôsobí pod súčasným názvom Ústav informatiky SAV, pričom od júla 2007 sa k nemu pričlenil Ústav teórie riadenia a robotiky SAV.

Umelá inteligencia posúva ľudstvo. Bude v budúcnosti pre ľudstvo aj nebezpečná? Ako v tomto smere „ustrážiť“ superpočítače? Zvyšuje sa zodpovednosť informatikov? Kam smeruje informatika v treťom desaťročí 21. storočia? Zvyšuje sa kredit a dôležitosť informatikov v našej spoločnosti? Aj o týchto otázkach bude Ladislav Hluchý hovoriť vo Vede SK v sobotu 23. januára od 22.19 h v Rádiu Slovensko.

Text: Stano Ščepán

Foto: unsplash.com/Alex Knight

 

Reláciu si môžete vypočuť TU.