Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vstup do areálu SAV v Bratislave na Patrónke

Snem SAV zvolil nových členov Predsedníctva SAV

20. 1. 2021 | videné 1438-krát

Snem SAV na svojom online rokovaní 19. januára zvolil v prvom kole volieb jedenásť nových členov Predsedníctva SAV. Zároveň schválil harmonogram doplňujúcich volieb do Predsedníctva SAV.

Počas osemhodinového rokovania sa predstavilo 16 kandidátov, ktorí zhrnuli svoje vízie a odpovedali na otázky členov snemu. Za 1. oddelenie vied vystúpili so svojím programom Peter Samuely, Pavol Siman, František Simančík a Martin Venhart. Druhé oddelenie vied zastupovali Michal Cagalinec, Tomáš Hromádka, Jaroslav Katrlík, Juraj Kopáček, Juraj Koppel, Ľubica Lacinová, Karol Marhold a Pavol Šajgalík. V rámci 3. oddelenia vied kandidovali Gabriel Bianchi, Róbert Karul, Miroslav Morovics a Martin Muránsky. K najdiskutovanejším témam patrilo zlepšovanie podmienok pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie prajnosti akademického prostredia pre mladých vedeckých pracovníkov a tiež otázka centrálne poskytovaných služieb, ktoré by znížili administratívnu náročnosť prípravy veľkých výskumných projektov.      

Po tajnom hlasovaní Snem SAV schválil výsledky prvého kola volieb a schválil za členov Predsedníctva SAV na funkčné obdobie 2021 – 2025 v abecednom poradí T. Hromádku, R. Karula, J. Koppela, Ľ. Lacinovú, K. Marholda, M. Morovicsa, P. Samuelyho, P. Simana, F. Simančíka, P. Šajgalíka a M. Venharta. 

Snem SAV tiež uložil Predsedníctvu SAV vypracovať návrh ustanovenia rady riaditeľov definovaním jej právomocí a predložiť ho na aprílové zasadnutie Snemu SAV v roku 2021.

Doplňovacie voľby do Predsedníctva SAV sa uskutočnia 18. marca 2021. Akademické obce organizácií majú priestor na výber kandidátov za 1. a 3. oddelenie vied  do 1. marca 2021.   

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Pavol Novák, CSČ SAV

Súvisiace články