Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slovenská akadémia vied

Stanovisko Predsedníctva SAV k spochybňovaniu vedeckých poznatkov a k šíreniu dezinformácií na tému pandémie

13. 1. 2021 | videné 2547-krát

Vedecký výskum sa pri hľadaní riešenia akýchkoľvek problémov prirodzene uberá rôznymi smermi. Jeho súčasťou je konfrontácia rozličných názorov a návrhov na riešenie problémov. Dôležitou charakteristikou konfrontácie názorov vo vede a vedeckej diskusii je rešpekt voči základným pravidlám vedeckého výskumu, medzi ktoré patrí otvorenosť voči kritike, zdôvodnenie racionálnymi argumentmi, overiteľnosť predkladaných tvrdení, reprodukovateľnosť navrhovaných metód a získaných dát.

Súčasná pandemická situácia predstavuje bezprecedentnú výzvu, na ktorú nie je možné nájsť adekvátnu odpoveď bez vedeckého výskumu. Je však zarážajúce a nepochopiteľné, že húževnatý zápas svetovej i domácej vedeckej obce  s pandémiou nového koronavírusu naráža vo verejnom priestore na spochybňovanie zo strany niektorých vedcov, ktorí nie sú odborníkmi v oblasti, ku ktorej sa vyjadrujú. Neodbornosť takýchto vyjadrení sa prejavuje v absencii čo i len elementárnej snahy o ich racionálne zdôvodnenie. Je zarážajúce, že ich nositelia si neuvedomujú, že takéto svojvoľné spochybňovanie vedeckých poznatkov vedie u časti verejnosti k dehonestácii úsilia ich kolegov, ktorého vyústením sú vulgárne urážky a neraz aj vyhrážky násilím. Predsedníctvo SAV so znepokojením vníma skutočnosť, že niektoré z týchto pochybných názorov prezentujú aj vedeckí pracovníci ústavov SAV a jednoznačne sa od nich dištancuje.

Apelujeme na všetkých vedeckých pracovníkov SAV, aby si boli vedomí svojej zodpovednosti za šírenie názorov, ktoré vedú k bagatelizovaniu a diskreditácii vedeckého výskumu v očiach verejnosti, k zosmiešňovaniu poctivej práce ich kolegov a k nerešpektovaniu elementárnych opatrení, ktorých cieľom je spomalenie šírenia pandémie. Dôsledkom takéhoto konania nie je abstraktný súboj slov, ale zvyšovanie počtu nakazených, počtu ochorení a počtu úmrtí. Vyzývame vedeckých pracovníkov SAV, aby sa namiesto pochybných pokusov o sebaprezentáciu v médiách zapojili v rámci svojej odbornosti do spoločného úsilia o hľadanie východísk zo súčasnej situácie.

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články