Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Publikácia Európska sociálna sonda

Výber z výsledkov 9. kola Európskej sociálnej sondy

4. 1. 2021 | zhliadnuté 1242-krát

V závere roku 2020 vydal kolektív zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV voľne dostupnú publikáciu, ktorá prezentuje vybrané zistenia z dát deviateho kola ESS (European Social Survey). Publikácia je príspevkom k interpretácii slovenských dát, ktoré sú po niekoľkoročnej „medzere“ opäť voľne k dispozícii.

Šesť kapitol predstavovanej publikácie približuje viaceré témy:

Vnímanie spravodlivosti a férovosti (Ďurkovská a Kalistová);

Kvalita života a ekonomická situácia (Adamkovič);

Meniace sa rodinné normy (Fedáková);

Postoje k migrácii (Bozogáňová a Piterová);

Offline a online populácia (Schmidt a Loziak);

Politická participácia (Kentoš a Papcunová).

Publikácia je voľne dostupná TU.

V kapitolách analyzované slovenské dáta pochádzajú z druhého zverejnenia dát pre 9. kolo ESS a sú voľne dostupné TU.

Text: Denisa Fedáková, CSPV SAV

Súvisiace články