Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nová publikácia z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

Očami slovenských jazykovedcov. Rozhovory o premenách jazyka a jeho výskumu na Slovensku

22. 12. 2020 | zhliadnuté 734-krát

Ste unavení zo sveta videného najmä očami hygienikov a epidemiológov? Chcete si oddýchnuť od čísel, ale zároveň ostať na teréne vedy, faktov a skutočných príbehov? Siahnite po knihe, ktorá odráža svet videný očami slovenských jazykovedcov.

Štrnásť rozhovorov a 14 životných príbehov slovenských jazykovedcov prináša verejnosti pohľad do zákulisia výskumu slovenského jazyka. Toho zákulisia, kde sa rodili priekopnícke slovníky a vedecké práce, ktoré sú základnými kameňmi slovenskej jazykovedy. Knihu Očami slovenských jazykovedcov pripravil kolektív pracovníkov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV ako poctu kolegom a ich dielu. Kniha prináša nielen videnie sveta lingvistovými očami, ale aj je vyrozprávaná jeho vlastnými slovami. Preto podtitul práce znie Rozhovory o premenách jazyka a jeho výskumu na Slovensku. Okrem rozhovorov obsahuje štúdiu, v ktorej sa jazykovedný výskum vysvetľuje ako jav kultúrnej evolúcie. 

Kniha je novinkou na trhu a je to vôbec po prvýkrát, čo sa interview so slovenskými jazykovedcami dostávajú na verejnosť v knižnej forme. Ako vyzerá taký dialóg, o čom je? Vlastne o všetkom, čo tvorí dobu, v ktorej žijeme. O tom, čo znamená skúmať jazyk a jeho konkrétne oblasti, ako sú nárečia, slovná zásoba, vlastné mená, texty a ich štýl, jazykové pamiatky alebo ako je detská reč. O tom, čo znamenalo skúmať tieto oblasti v podmienkach socializmu. O tom, akými cestami sa človek k výskumu dostal. Alebo o tom, ako si ideológia vyberá svoju daň na vede. A tiež o tom, aký význam má výskum jazyka pre kultúru každého národa. Rozhovory sú však najmä o premenách – ako sa mení doba, jazyk a ako sa menia ľudia, ktorí ho používajú.

Súbor 14 dialógov spoľahlivo vyvracia stereotyp jazykovedca ako mloka, ktorý neopúšťa svoju kaluž. Naopak, približuje lingvistov ako všestranných humanitných vedcov a zároveň ako ľudí s pozoruhodným osudom. Osobnosti našej jazykovedy hovoria nielen o svojej práci, ale aj o svojich životných skúsenostiach, svojich názoroch na svet okolo nás a, samozrejme, na jazyk. Čaro týchto dialógov je v ich spontánnosti a autentickosti. Knižka má vďaka dialógom rýchly spád. Je zrozumiteľná, ľahko stráviteľná a plná delikatesnej slovenčiny. Samotný obsah knižky je mozaikou názorov, spomienok, úvah aj argumentov. Sú ako fazuľky všetkých chutí Harryho Pottera – niektoré sú príjemno-prívetivé, iné kritické, s trpkým alebo provokatívnym vyznením. Takýmto je napríklad rozhovor s profesorom Ripkom, ktorý tvrdí: „Latku kultivovaného verbálneho prejavu nemôžu určovať povrchní žurnalisti a ´celebritníci´.“ Alebo rozhovor s docentom Švagrovským, ktorý hovorí: „Nič ako čistá jazykoveda neexistuje.“

Spoločensky angažovaný rozhovor s profesorom Ďurovičom je zas zdrojom prekvapivých súvislostí a originálnych pohľadov na slovenčinu a jej vývoj. Rozhovor ukrýva aj tajomstvo: Mal náš profesor podiel na udelení Nobelovej ceny Jaroslavovi Seifertovi v roku 1984? 

V knihe nechýba rozhovor s poprednými autoritami výskumu súčasnej slovenčiny – s profesormi Dolníkom, Kačalom, Ondrejovičom, Mlackom, Kralčákom, ako aj s už nežijúcimi legendami onomastiky – s profesorom Blanárom a doktorom Majtánom. Svoje slovo si v knihe berú aj lingvistky – profesorka Slančová, doktorka Ferenčíková, doktorka Pisárčiková a docentka Pekarovičová. Ich rozprávanie je rečou autority a zároveň empatie k poslucháčovi a čitateľovi. Vedeli ste, že hľadanie významovej blízkosti slov nemá ďaleko k hľadaniu blízkosti medzi ľuďmi? Ak to hovorí hlavná redaktorka Synonymického slovníka slovenčiny, stojí to za zamyslenie.

Kniha Očami slovenských jazykovedcov je nebanálnym a motivujúcim čítaním pre všetkých, ktorých zaujíma naša reč a starostlivosť o ňu. A hľadanie blízkosti medzi ľuďmi prostredníctvom dialógu a vhodne volených slov je výzvou pre nás nielen v čase Vianoc.

Text: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Súvisiace články