Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Vyšiel časopis Akadémia/Správy SAV

17. 12. 2020 | zhliadnuté 477-krát

Profily vedcov, projekty ústavov, novinky zo života Slovenskej akadémie vied i jej popularizačné akcie sú obsahom posledného čísla dvojmesačníka Akadémia/Správy SAV roku 2020.

Tímy sú základnou vedeckou bunkou, ktorá má svoju nosnú ideu, smer, ktorým ide ich výskum, čo ich napĺňa, baví, chcú v ňom objaviť niečo nové,“ zdôrazňuje riaditeľka Ústavu experimentálnej fyziky SAV Zuzana Gažová, v rozhovore Prečo sa darí experimentálnej fyzike.

„Vo vede chcem vytvoriť niečo trvalé – objaviť deformovateľnú keramiku, ktorá by bola novým materiálom so širokou škálou aplikácií a priniesla by priekopnícke zmeny v mnohých oblastiach života,“ pripomína Tamás Csanádi z Ústavu materiálového výskumu SAV. Pod titulkom Mladík, ktorého zaujala krehká keramika si možno prečítať profil tohto laureáta Eset Science Award v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov.

Šanca pre štyridsiatich zahraničných vedcov, ktorí sa chcú venovať výskumu na Slovensku, alebo občanov Slovenska, ktorí v súčasnosti pôsobia v zahraničí a chcú sa vrátiť. To je SASPRO 2. Je pokračovaním úspešného projektu SASPRO, ktorý pripravila Slovenská akadémia vied na roky 2014 až 2018. Viac v článku SASPRO 2 odštartovalo prvou výzvou.

Ekonómku očarila vedecká sloboda je titulok textu, čo predstavuje jednu z vedkýň a vedcov Slovenskej akadémie vied, ktorí na jeseň získali ocenenia pre mladých vedeckých pracovníkov. V súkromnej sfére alebo štátnej správe rozhoduje človeku o práci klient, nadriadený... Kým na akademickej pôde je človek platený za to, že báda. Že sa pýta, ako funguje svet,“ hovorí v ňom Mária Širaňová z Ekonomického ústavu SAV.

„Téma rôznych vzťahov minorít a majority... je pre nás stále aktuálna. Začleňovanie minorít v rôznych kontextoch ostane jedným z našich dominantných smerov,“ hovorí Barbara Lášticová o Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, ktorý vedie. Pod titulkom Ako môžu aplikácie pohnúť predsudkami približuje časopis projekt Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám, vďaka ktorému získala táto vedkyňa Cenu SAV za popularizáciu vedy.

Viac na Akadémia / Správy SAV - časopis Slovenskej akadémie vied.

Text: Martin Podstupka

Foto: Eset Science Award, Linda Kisková Bohušová