Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Podľa sociológa pri voľbe – lockdown alebo povinné celoplošné testovanie – si respondenti pomerne jednoznačne volia lockdown

Vybrali by sme si skôr lockdown než povinné celoplošné testovanie

16. 12. 2020 | zhliadnuté 682-krát

Ak by si ľudia mohli vybrať ako postupovať pri zastavení šírenia epidémie, tak by si namiesto povinného opakovaného celoplošného testovania radšej vybrali tzv. lockdown, počas ktorého by boli zatvorené obchody, školy a zavedený zákaz vychádzania. To je jedno zo zistení šiestej vlny výskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame. Zber dát sa realizoval od 10. do 14. decembra 2020.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania v marci, apríli, máji, septembri, na prelome októbra a novembra a v decembri.

Ak by si ľudia mohli vybrať z dvoch možností, ako zastaviť šírenie koronavírusu, vybrali by si radšej lockdown. K možnosti zastaviť šírenie epidémie pomocou lockdownu sa úplne priklonilo 21,4 percenta respondentov, kým povinné testovanie má 14,8 percenta jasných zástancov. Pri započítaní menej vyhranených odpovedí, ktoré sú skôr v prospech jednej alebo druhej možnosti, je pomer zástancov lockdownu 40,7 percenta ku 23,1 percenta zástancom testovania. Zároveň je relatívne veľká skupina respondentov (36,1 percenta), ktorá sa neprikláňa k žiadnej z týchto dvoch možností.

Platí, že k povinnému testovaniu sa výrazne častejšie hlásia respondenti, ktorí schvaľujú postup vlády pri zvládaní pandémie. Medzi respondentmi, ktorí sú veľmi alebo skôr spokojní s tým, ako postupuje vláda pri zvládaní pandémie, preferuje testovanie 32,6 percenta. Naopak, medzi respondentmi nespokojnými s postupom vlády je len 18 percent zástancov povinného plošného testovania. Za testovanie sú tiež častejšie respondenti, ktorí súhlasia s tvrdením, že plošné testovanie pomohlo pri boji s epidémiou na Slovensku.

Lockdown ako riešenie častejšie odmietajú respondenti, ktorí dôverujú vláde. Z hľadiska základných sociodemografických charakteristík (pohlavie, vzdelanie, vek) nie je medzi prívržencami lockdownu a testovania žiadny signifikantný rozdiel. Stredovú pozíciu, ktorá sa neprikláňa ani k lockdownu, ani k testovaniu, si častejšie vyberali respondenti, ktorí s postupom vlády pri zvládaní pandémie nesúhlasia. Pozíciu v strede medzi oboma možnosťami tiež častejšie vyberajú respondenti, ktorí sa epidémie koronavírusu obávajú menej.

„Zdá sa, že pri voľbe – lockdown alebo povinné celoplošné testovanie  si respondenti pomerne jednoznačne volia lockdown. K zástancom povinného testovania patrí len zmenšujúca sa skupina respondentov, ktorí schvaľujú postup vlády pri zvládaní pandémie. Vidím dve možné vysvetlenia tohto výsledku. Jedným je silné naviazanie testovania na osobu premiéra a jeho klesajúcu popularitu – v tom prípade je otázka na testovanie (aj) odpoveďou o schvaľovaní postupu premiéra. Druhé vysvetlenie je, že povinné testovanie vnímajú ľudia ako silnejší zásah do súkromia, (vyžadujúci navyše aktívnu participáciu) než obmedzenia, ktoré prichádzajú s lockdownom,“ hovorí Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát.

Text: Michaela Lukovičová, agentúra Seesame

Foto: TASR

Súvisiace články