Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – Dr. Andreas Schwaighofer

15. 12. 2020 | zhliadnuté 465-krát

Prednáška Dr. Andreasa Schwaighofera z Institute of Chemical Technology and Analytics, TU Vienna (Rakúsko) pod názvom „Laser-based IR spectroscopy: A new perspective for protein secondary structure analysis“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať 17. decembra o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu Zoom.

Seminár nesie názov Laserová infračervená spektroskopia: nové perspektívy pre analýzu sekundárnej štruktúry proteínov. Dr. Andreas Schwaighofer pracuje na Oddelení environmentálnej analýzy, procesnej analýzy a senzorov, ktoré vedie profesor Bernhard Lendl, na Ústave chemickej technológie a analýzy na Technickej univerzite vo Viedni.

IR spektroskopia je vynikajúca metóda na štúdium dynamiky sekundárnej štruktúry proteínu. Jej nízka citlivosť však bola prekážkou pri sledovaní skladania proteínov z inklúznych teliesok, ktorých charakteristiky sú nevyhnutné napríklad pri masívnej bioprodukcii. Posledné pokroky v laserovej infračervenej spektroskopii však priniesli zvýšenie robustnosti a citlivosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie práve týchto meraní.

Dr. Schwaighofer sa intenzívne venuje aplikácii kvantových kaskádových laserov (QCL), ktoré umožňujú nové možnosti analýzy proteínov spektroskopiou so stredným infračerveným žiarením (mid-IR). Spomínané nové možnosti sledujú hlavne rôzne vlastnosti týchto zdrojov v porovnaní so širokopásmovými tepelnými zdrojmi, ktoré sa zvyčajne používajú v infračervených spektrometroch s Fourierovou transformáciou (FTIR). Zostavy založené na QCL môžu využívať vysoké hustoty spektrálneho výkonu a tiež koherentnú a inherentne polarizovanú povahu použitých laserových zdrojov na vývoj nových spôsobov merania. 

Prednáška poskytne prehľad rôznych aplikácií QCL pre mid-IR spektroskopickú analýzu proteínov. 

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková

Súvisiace články