Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – prof. Niels de Jonge

10. 12. 2020 | zhliadnuté 533-krát

Prednáška prof. Niels de Jonge z Leibniz Institute for New Materials, Saarland University (Nemecko) pod názvom „Liquid phase electron microscopy fundamentals: The application to study membrane proteins in whole cells, and future outlook“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Serie´ projektu CAPSID sa bude konať 10. decembra o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu Zoom.

Seminár prof. Niels de Jongeho nesie názov Elektrónová mikroskopia v kvapalnej fáze, jej základy a aplikácie pri štúdiu membránových proteínov v rámci celých buniek a jej vyhliadky do budúcnosti. Prof. de Jonge vedie skupinu Inovatívna elektrónová mikroskopia na Leibnitzovom inštitúte pre nové materiály v Saarbrückene v Nemecku. Je tiež čestným profesorom fyziky na Sárskej univerzite.

Ústrednou vedeckou výzvou súčasnosti je asi pochopiť molekulárny aparát zodpovedný za jednotlivé bunkové funkcie. Podľa prof. de Jongeho sú tieto vedomosti na jednej strane potrebné pri vývoji budúcich technológií v nádeji, že ľudstvo dokáže efektívne kopírovať niektoré pravidlá organizácie prírody; a na druhej strane, že tieto vedomosti nám pomôžu v boji proti chorobám, najmä rakovine. Táto výzva si však vyžaduje vývoj pokročilých mikroskopických techník.

Výskumný program profesora de Jorgeho sa preto zameriava hlavne na hľadanie príčin vývoja rezistencie na lieky pri rakovine, štúdium interakcií membránových proteínov a skúmanie procesov nanomateriálov na rozhraní pevná látka-kvapalina. Preto hľadajú inovácie v elektrónovej mikroskopii v kvapalnej fáze (LP-EM), v 3D-skenovacej transmisnej elektrónovej mikroskopii (STEM) a in situ STEM. Ich hlavné zameranie je na analýzu interakcií membránových proteínov na úrovni jednej molekuly v celej bunke v hydratovanom stave. Výskum profesora de Jorgeho vykonáva interdisciplinárny tím biofyzikov, bunkových biológov, chemikov a informatikov.

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu.

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková

Súvisiace články