Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vestibul ústavu zdobia práce žiakov 3. ročníka ZŠ Šenkvice, ktoré boli pripravené v rámci súťaže vyhlásenej na tému Ako si predstavujem vedca

Bunka, vajíčko, sliepka, fotodynamika... Centrum biovied SAV šlo do škôl s online prednáškami

20. 11. 2020 | videné 916-krát

Na Ústave biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV býva počas Týždňa vedy a techniky tradične rušno. Tento rok síce bez návštev žiakov a študentov v laboratóriách, ale prednášky „lietali éterom“.

„S kolegami a našimi doktorandmi sme sa rozhodli pripraviť blok popularizačno-náučných prednášok. Cez ne sme predstavili témy, ktorými sa jednotlivé vedecké kolektívy zaoberajú, resp. metódy, ktoré pri výskume využívajú,“ vysvetľuje zameranie TVT v ústave Ing. Jana Jankovičová, Phd., z Centra biovied SAV. Počas TVT mali 12 prednášok a ďalších deväť je dedikovaných, čiže venovaných školám, ktoré museli z rôznych príčin presunúť, no študenti o ne neprídu. Témy boli naozaj rôznorodé: Vajíčko ako pokusný králik, Sliepka – továreň na vajcia?, Život bunky, Veda je nielen zaujímavá, ale aj potrebná, Ako ti tuky pomôžu zabehnúť maratón, Vesmírne dobrodružstvo, Sú vtáky hlúpe?, Metódy molekulárnej biológie I. – história objavu, princíp a využitie polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) v našom živote, Metódy molekulárnej biológie II. – od rekombinantného inzulínu ku génovej terapii, Vajíčko ako pokusný králik, Fotodynamická terapia. Z každého rožka biovied trošku. Ako žiaci prijali online vedeckú návštevu? „Keďže všetci žiaci už majú skúsenosť s dištančným vzdelávaním a vzdelávaním cez online aplikácie, nebol problém s komunikáciou,“ potvrdzuje J. Jankovičová. „Z reakcií pedagógov cítime ústretovosť a pozitívny ohlas na podobný typ akcií. Na niektoré prednášky sa prihlasovali učitelia aj nad rámec svojich povinností.“

Vedkyňa potvrdzuje, že žiaci mali o prednášky veľký záujem, čo dokazovalo aj množstvo podľa nej „všetečných“ otázok, nad ktorými sa vedci neraz aj „spotili“. „Aj keď bezprostredný, ´živý´ kontakt s deťmi nie je možné nijako nahradiť, presunutie prednášok do online priestoru nám umožnilo priniesť ich žiakom viacerých základných a stredných škôl, ako sú Spojená škola sv. Vincenta de Paul, ZŠ A. Karpova, Gymnázium sv. Uršule, Škola pre mimoriadne nadané deti, Gymnázium Metodova-všetko Bratislava, ZŠ J. A. Komenského, Sereď),“ opisuje J. Jankovičová.

Keďže štvrtáci zo Spojenej školy Vincenta de Paul v Bratislave sa učia prezenčne, tri triedy si mohli vypočuť prednášku Vajíčko ako pokusný králik priamo v škole. Zároveň sa mohli pozrieť, ako vyzerajú naozajstné prepeličie vajíčka, ktoré sa pri výskume využívajú. „Táto prezentácia ich zaujala natoľko, že sa na hodine výtvarnej výchovy rozhodli namaľovať, čo ich najviac zaujalo. S nadšením sa tiež stretol Miniprojekt: Ty a tvoj mikrosvet určený pre štvrtákov na ZŠ J. A. Komenského v Seredi, kde sa žiaci priamo na pokuse s kultivačnými miskami mohli presvedčiť o dôležitosti dezinfekcie rúk,“  opisuje vedkyňa. No a vestibul ústavu zdobia práce žiakov 3. ročníka ZŠ Šenkvice, ktoré boli pripravené v rámci súťaže vyhlásenej na tému Ako si predstavujem vedca. Tri víťazné práce odmenia knižkami a všetci zúčastnení dostanú diplomy a malé pozornosti. Ing. J. Jankovičová spolu s kolegami z Centra vied SAV veria, že sa im podarilo spestriť dištančné vzdelávanie, povzbudiť ich, inšpirovať v tomto pre všetkých náročnom období. „Napokon, príprava týchto akcií povzbudila aj nás a ukázala, že má naozaj zmysel investovať kúsok nášho pracovného času do detí, našej budúcnosti,“ dodáva Ing. Jana Jankovičová, PhD., z Ústavu biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Jana Jankovičová

Súvisiace články