Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prvé stretnutie k projektu Alive medzi českými a slovenskými partnermi sa uskutočnilo na ZŠ Benkova v Nitre. Počas stretnutia sa diskutovalo o riadení projektu i pravidlách financovania

Začal sa projekt ALIVE – ako učiť biológiu zábavne

13. 11. 2020 | videné 1320-krát

V súčasnej kríze spôsobenej COVID-19 sa potreba výučby na základných školách s využitím digitálnych technológií a online platforiem stala významnejšou ako kedykoľvek predtým. Online, resp. dištančné vzdelávanie kladie veľké technické a metodické nároky  na školy, učiteľov, ale aj na rodičov. Projekt ALIVE – Zábavná biológia s virtuálnou realitou ponúka riešenie, ktoré môže v budúcnosti pomôcť aspoň čiastočne eliminovať problémy súvisiace s nutnosťou prechodu na online vzdelávanie.

„Svojimi aktivitami projekt Alive prináša výstupy, ktoré uľahčia vzdelávanie tzv. generácie alfa, teda detí, ktoré od veku batoľaťa ovládajú smartfóny, vedia riešiť viacero vecí naraz, ale rýchlo im klesá pozornosť, takže okrem technológií potrebujú aj zmenu prístupu k ich vzdelávaniu,“ povedala Jarmila Králová z Ústavu ekológie lesa SAV, ktorá je zároveň pracovníčkou referátu služieb verejnosti Arboréta Mlyňany.

Projekt sa začal 1. novembra 2020 a jeho cieľom je počas dvoch rokov vytvoriť 3D virtuálne vzdelávacie prostredie zamerané na výučbu biológie pre 2. stupeň základných škôl. „Vytvorením vzdelávacej platformy založenej na 3D virtuálnej realite budú mať žiaci možnosť navštíviť virtuálne laboratóriá, preskúmať bunku alebo byť súčasťou cyklu fotosyntézy. Učiteľom a čiastočne aj rodičom poskytne metodiku, ako vzdelávať žiakov prostredníctvom 3D virtuálnej vzdelávacej platformy,“ povedala Jarmila Králová.

Na riešení projektu spolupracujú partnerské organizácie z piatich krajín Európskej únie (Grécko, Cyprus, Česká republika, Taliansko, Slovensko). Koordinátorom projektu v rámci SAV je Ústav ekológie lesa SAV, detašované pracovisko Arborétum Mlyňany.

Spracovala: Monika Tináková

Foto: archív projektu ALIVE

Súvisiace články