Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

SAV navštívila nemecká veľvyslankyňa Barbara Wolfová

11. 11. 2020 | zhliadnuté 699-krát

Predseda SAV Pavol Šajgalík privítal v stredu 11. novembra na pôde akadémie veľvyslankyňu Nemeckej spolkovej republiky J. E.  Barbaru Wolfovú, ktorá nedávno nastúpila do funkcie na Slovensku. Na stretnutí bol prítomný aj podpredseda SAV pre zahraničné styky Dušan Gálik.

Predseda SAV oboznámil nemeckú veľvyslankyňu so štruktúrou a prácou akadémie, vyzdvihol tiež rozvoj spolupráce s univerzitami – najmä Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského v Bratislave, a s Univerzitou P. J. Šafárika, Technickou univerzitou a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, s ktorými má SAV podpísané memorandá o porozumení.

Veľvyslankyňa sa zaujímala o únik mozgov zo Slovenska a jeho príčiny, ako aj o to, ako sa ústavy SAV podieľajú na výskume súvisiacom s koronavírusovou pandémiou. S predsedom SAV sa zhodli, že toto neľahké obdobie je výzvou a zároveň príležitosťou pre vedcov dokázať význam vedeckého výskumu pre spoločnosť.

Predseda SAV sa zmienil aj o nástrojoch, ktorých cieľom je zvrátiť nepriaznivú tendenciu úniku mozgov zo Slovenska a dostať späť na Slovensko postdoktorandov pôsobiacich v zahraničí, ako aj kvalitných zahraničných vedcov – program SASPRO, ktorý už bol ukončený, a naň nadväzujúci program SASPRO 2. Podpredseda SAV Dušan Gálik stručne zhodnotil vzájomnú spoluprácu medzi SAV a vedeckými inštitúciami v Nemecku, pričom zdôraznil najmä rozvoj spolupráce a výmenu skúseností medzi SAV a agentúrami podporujúcimi vedecký výskum v Nemecku.

Pavol Šajgalík aj Barbara Wolfová sa zhodli, že spolupráca na vedeckej báze je medzi oboma krajinami veľmi intenzívna, čo dokazuje viac ako sto spoločných projektov v rôznych európskych projektových schémach v roku 2020.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková