Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Extrapolácie 2020

11. 11. 2020 | zhliadnuté 355-krát

Extrapolácia je prognostická metóda, ktorá využíva historicky známe údaje na predpovedanie neznámych budúcich javov. Centrum spoločných činností SAV – Výpočtové stredisko a Ústav informatiky SAV už po šiestykrát organizujú podujatie Extrapolácie o histórii a budúcnosti informačných technológií na Slovensku.

Cieľom podujatia je prezentovať dejiny, súčasný stav a vízie rozvoja informatiky. Súčasná pandemická kríza nemožňuje usporiadať podujatie v takom rozsahu ako v predchádzajúcich ročníkoch. Jedným zo sprievodných javov tejto krízy je narušenie klasickej prezenčnej formy vyučovania na všetkých stupňoch škôl a zavádzanie dištančnej formy, ktorá prináša mnohé problémy, nevýhody, ale aj výhody.  Cieľom tohtoročných Extrapolácií je vytvoriť priestor pre diskusiu o týchto aktuálnych témach a podporiť pedagógov pri tvorbe materiálov z predmetov zameraných na IT oblasť na stredných aj vysokých školách, vrátane škôl s netechnickým zameraním, vytvorením platformy pre zdieľanie študijných textov, kurzov, prezentácií a skúseností pri dištančnom vyučovaní informatiky.

Viac informácií

Text: Halyna Hyryavets, Centrum spoločných činností SAV – Výpočtové stredisko