Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Pandémiou sa cítime rovnako ohrození ako v marci

10. 11. 2020 | zhliadnuté 429-krát

Pocit ohrozenia koronavírusom narastá. Na začiatku novembra 35,3 percenta respondentov v prieskume Ako sa máte, Slovensko? uviedlo, že sa cítia byť veľmi ohrození aktuálnou epidémiou koronavírusu. S narastajúcim pocitom ohrozenia narastá aj deklaratívna ochota dodržiavať opatrenia. Až 72 percent opýtaných uvádza, že opatrenia vlády dôkladne dodržiava. Tieto závery prináša novembrová vlna kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko? z iniciatívy MNFORCE, SAV a Seesame.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania v marci, apríli, máji, septembri a v novembri.

Pocit ohrozenia z vírusu ako na začiatku epidémie, opatrnosť ako počas uvoľňovania opatrení v máji

Pocit ohrozenia koronavírusom v porovnaní so septembrom výrazne narástol. Zatiaľ čo v septembri deklarovalo vysoký pocit ohrozenia 27,2 percenta opýtaných, na prelome októbra a novembra narástla táto miera na 35,3 percenta. Celkovo sa miera obáv dostala na úroveň začiatku pandémie. 

Podobne ako na jar aj teraz sa cítia ohrozené viac ženy. Väčšie obavy deklarovali aj respondenti, ktorí považujú svoju pracovnú pozíciu za ohrozenú a respondenti, ktorých domácnosť má problém vyjsť s príjmom. Výrazne menšie obavy z epidémie vyjadrovali voliči strany Kotlebovci – ĽSNS. Podobne ako v septembri existuje súvislosť medzi dôverou k vláde v súvislosti s riešením koronakrízy a pocitom ohrozenia epidémiou koronavírusu. Respondenti, ktorí vláde nedôverujú, sa koronavírusom cítia ohrození menej.

Nárast pocitu ohrozenia z epidémie koronavírusu je spojený s nárastom opatrného správania. Dodržiavanie protiepidemických opatrení je – podobne ako v predošlých vlnách výskumu – spojené s obavami z vírusu. Respondenti, ktorí sa vírusom cítia viac ohrození, zároveň deklarujú, že úplne obmedzili svoje kontakty. Kontakty obmedzili častejšie aj ľudia spokojní s postupom vlády pri zvládaní epidémie koronavírusu. Výrazne menej však svoje kontakty obmedzili ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity a nižším vzdelaním.

Hoci miera ohrozenia koronavírusom je na úrovni pocitu ohrozenia z jari, miera obmedzenia kontaktov je nižšia ako v marci a v apríli. Situácia týkajúca sa obmedzenia kontaktov a využívania práce z domu (home office) je na začiatku novembra približne na rovnakej úrovni ako v čase jarného uvoľňovania opatrení v polovici mája. „Opätovný nárast pocitu ohrozenia a výrazné obmedzenie kontaktov zjavne súvisí s obmedzeniami zavedenými v súvislosti s doteraz bezprecedentnými počtami nakazených, ktoré sme na Slovensku zaznamenávali v čase konania výskumu. Napriek tomu, že obavy verejnosti sú už približne na úrovni obdobia, keď Slovensko zažívalo doteraz najtvrdší jarný lockdown, podiel ľudí, ktorí hovoria, že svoje kontakty obmedzili úplne, je v súčasnosti nižší, ako bol na jar. Ukazuje sa, že v situácii, že pred sebou ľudia nemajú perspektívu skorého konca epidémie, ako to bolo počas prvých opatrení proti šíreniu koronavírusu, je ochota úplne sa izolovať prirodzene nižšia,“ hovorí Miloslav Bahna.

Deklarovaná miera dodržiavania opatrení je veľmi vysoká

S rastúcim pocitom ohrozenia z vírusu súvisí aj vysoká miera deklarovaného dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. Na škále od 1 do 10, kde 1 znamená Dôkladne dodržiavam a 10 znamená Vôbec nedodržiavam až 72 percent respondentov odpovedalo prostredníctvom odpovedí 1, 2 alebo 3, ktoré zodpovedajú vysokej miere dodržiavania opatrení.

Miera dodržiavania opatrení súvisí s pocitom ohrozenia z koronavírusu – respondenti, ktorí vyjadrovali z koronavírusu väčšie obavy, deklarovali aj vyššiu mieru dodržiavania opatrení. Na druhej strane menší príklon k dodržiavaniu opatrení deklarovali muži (vysokú mieru dodržiavania opatrení deklarovalo 66,7 percenta mužov), voliči strany Kotlebovci-ĽSNS (vysokú mieru dodržiavania opatrení deklarovalo 43,2 percenta) a ľudia nespokojní s postupom vlády pri zvládaní epidémie (vysokú mieru dodržiavania opatrení deklarovalo 56,2 percenta).

„V situácii vysokých obáv zo šírenia epidémie sa zdá, že ľudia na Slovensku sú naďalej ochotní dodržiavať opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Najslabším článkom dodržiavania opatrení sú prívrženci politickej strany ĽSNS, ľudia, ktorí nedôverujú vláde a nesúhlasia s jej postupom pri riešení epidémie, a muži, ktorí opakovane vychádzajú ako menej opatrní v porovnaní so ženami. Aj v týchto najmenej opatrných skupinách však prevládajú respondenti, ktorí deklarujú dodržiavanie opatrení. Poukazuje to na naďalej vysokú ochotu dodržiavania opatrení, špeciálne v situácii rekordných prírastkov nakazených a rastúcich obáv,“ uzatvára Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Vybrané dáta z prieskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát.

Text: Michaela Lukovičová, Seesame

Ilustračné foto: unsplash/Pille-Riin Priske