Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – prof. Jörg Menche

6. 10. 2020 | zhliadnuté 539-krát

Prednáška prof. Jörg Menche z Department of Structural & Computational Biology, University of Vienna, pod názvom „Network Medicine: From protein-protein to drug-drug and human-machine interactions“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať 8. októbra o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Témou seminára bude tzv. Network Medicine. Profesor Menche vás uvedie do princípov organizovania, ktoré riadia kľúčové bunkové interakcie, a dôsledkov týchto princípov na porozumenie ľudských chorôb. Tieto 'sieťové' prístupy majú potenciálne biologické aj klinické aplikácie, od identifikácie génov chorôb až po lepšie cielené lieky.

Prof. Jörg Menche vedie medzinárodný a skutočne interdisciplinárny tím so zameraním od biológie a bioinformatiky po fyziku, matematiku aj umenie. Jeho výskumná skupina pracuje v oblasti 'sieťovej' medicíny, čo v skutočnosti predstavuje interdisciplinárny prístup k porozumeniu ľudských chorôb. Neustále rastúce množstvo údajov, od sekvenovania jednotlivých genómov po zdravotné záznamy celej populácie, odráža mnoho úrovní organizácie, ktoré zohrávajú úlohu v prejavoch chorôb; od interakcií bielkovín s DNA cez prenos signálov naprieč bunkou; od metabolizmu po sociálne interakcie spojené s prenosom choroby a podobne. Vzhľadom na komplikované interakcie na týchto úrovniach aj naprieč týmito úrovňami môže 'sieťová veda' poskytnúť neoceniteľné nástroje, ktoré pomôžu túto obrovskú zložitosť postupne rozmotávať a chápať fenomény chorôb holistickým spôsobom.

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registráciu nájdete na webovej stránke projektu.

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články