Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slovenskí astronomickí olympionici súťažili elektronickou formou.

Astronomickí olympionici namiesto Bogoty súťažili v Hurbanove

1. 10. 2020 | zhliadnuté 830-krát

Štrnásty ročník Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA) sa mal konať v septembri v ďalekej Kolumbii, konkrétne v hlavnom meste Bogota.

Namiesto do Bogoty cestovali slovenskí olympionici do Hurbanova, kde sa im organizátori – Slovenská ústredná hvezdáreň a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV – snažili vytvoriť dobré podmienky. Koronavírus SARS-CoV-2 tak ovplyvnil nielen slovenské finálové kolo (konalo sa v apríli elektronickou formou), ale i svetovú astronomickú olympiádu.  

„Žiaľ, pretrvávajúca celosvetová pandémia znemožnila organizátorom IOAA pozvať účastníkov z celého sveta a preto aj oni siahli po elektronickej aplikácii. Celá olympiáda sa realizovala online počas troch dní od 25. do 27. septembra. V každej účastníckej krajine sa stretlo maximálne desať najlepších riešiteľov národných olympiád a všetci riešili tie isté teoretické príklady, úlohy dátovej analýzy aj praktické astronomické úlohy. My sme vybrali šiestich najlepších z celoslovenského finále,“ oboznámil nás s vývojom situácie RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda Astronomickej olympiády na Slovensku.   

Pracovníci hvezdárne pripravili modernú viacúčelovú učebňu s internetovým pripojením a s video-monitorovaním počas riešenia úloh. Študentom boli k dispozícii aj štyria mentori, členovia SAS pri SAV. „Súťažilo sa cez webové rozhranie estónskej olympiády, kde sme vpisovali výsledky a nahrávali odfotené riešenia na papier. Zároveň sme mali dve kamery, ktoré nás počas súťaže snímali a tieto nahrávky boli následne poslané organizátorom. To, že bola olympiáda online, nám spôsobovalo niektoré problémy, napríklad ustavičné skrolovanie medzi textom a obrázkami, či meranie pravítkom na displeji notebooku. Bola to však dobrá skúsenosť pre mladých olympionikov a pre mňa príležitosť stretnúť sa ešte s kamarátmi z astro komunity pred nástupom na vysokú školu,“ zhodnotil novú formu priebehu IOAA, ktorou kolumbijskí organizátori zareagovali na celosvetovú pandémiu ochorenia COVID-19, najúspešnejší riešiteľ slovenského finále Radovan Lascsák z Košíc.

Je zvedavý na výsledky, ktoré však nebudú hneď. „Naše riešenia budú opravované teamleadrami z iných krajín a takisto naši teamleadri budú opravovať riešenia iným študentom,“ povedal. Smutne dodal, že sa tešil  do Kolumbie a trúfal si na vysoké umiestnenie (vlani sa vrátil z IOAA v Maďarsku s bronzovou medailou – pozn. aut.).

Koronavírus ho brzdí aj v nástupe na vysokoškolské štúdium. „Nastupujem na Karlovu univerzitu do Prahy na odbor fyzika. Ale som v Košiciach, keďže kvôli epidemiologickej situácii sa učíme dištančnou formou. Mrzí ma to, mám radšej prezenčné vyučovanie,“ povedal úspešný riešiteľ astronomických olympiád, ktorý pre vek nad 20 rokov už viac súťažiť nemôže. Stihol však pomôcť organizátorom výchovou nasledovníkov, v Gymnáziu na Poštovej 9 v Košiciach založil astronomický krúžok. Dvaja mladší členovia, Matej Hanus a Adam Džavoronok, cestovali s ním do Hurbanova.

Pre úplnosť: na elektronickej forme IOAA sa tiež zúčastnili: Robert Jurenka z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, Samuel Buranský z Gymnázia vo Vrábľoch a Adam Benjamín Plšek z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi.

Zapojenie Slovenska do tohtoročnej elektronickej verzie IOAA dopadlo veľmi dobre. Vďaka dobrej príprave sa všetci študenti vždy včas registrovali a v stanovených limitoch odovzdávali svoje riešenia. Samozrejme ma mrzí, že nemohli vycestovať do Bogoty, do mesta poznačeného inšpirujúcou civilizáciou Inkov. Veľmi dobrou správou je, že Kolumbia je odhodlaná zorganizovať riadnu IOAA aj v roku 2021, takže mladí astronómovia sú motivovaní pracovať na sebe,“ dodal Ladislav Hric.

Spracovala: Katarína Čižmáriková   

Foto: Mária Hricová Bartolomejová

Súvisiace články