Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

CETAF a jeho 63 inštitúcií súčasťou Globálnej koalície Európskej komisie “United for #Biodiversity"

28. 9. 2020 | zhliadnuté 897-krát

Konzorcium európskych taxonomických inštitúcií CETAF a jeho inštitúcie, medzi ktoré patrí aj Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, sa pripojilo ku Globálnej koalícii "United for Biodiversity". Koalícia začala svoju činnosť počas Svetového dňa ochrany prírody (World Wildlife Day) 3. marca 2020. Cieľom komunikačnej kampane koalície je zvyšovanie povedomia pred kľúčovou Konferenciou zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 15) v roku 2021 o potrebe chrániť biodiverzitu. Počas Konferencie COP 15 sa očakáva prijatie nového globálneho rámca na ochranu a obnovu prírody.

Inštitúcie Konzorcia CETAF sú vedeckou komunitou. Ich práca sa orientuje na štúdium, uchovávanie a sprístupňovanie dedičstva pozostávajúceho z viac ako 1,5 bilióna položiek v biologických zbierkach. Tieto zdroje a odborné znalosti sú v rámci koalície k dispozícii pre zvyšovanie povedomia občanov o environmentálnej kríze, ktorá ovplyvňuje biodiverzitu na našej planéte a výrazne zasahuje do spoločensko-kultúrnych a ekonomických aspektov súčasnej spoločnosti. Aktuálna pandemická situácia nám naliehavo pripomína potrebu významne prehodnotiť vzťah našej spoločnosti s prírodou. Nepretržitý tlak ľudstva na ekosystémy ovplyvňuje rovnováhu v prírode do takej miery, že ohrozuje udržateľnosť života na Zemi.

CETAF má 37 členov, ktorí reprezentujú 63 inštitúcií, ktoré uchovávajú viac ako polovicu svetových biologických zbierok, 80 percent svetovej opísanej biodiverzity vo forme položiek, dokladov, zbierok a dát, a pracujú na viac ako 100 kolaboratívnych projektoch. Spája viac ako 5000 výskumníkov európskych prírodovedne zameraných múzeí, botanických záhrad a výskumných inštitúcií. Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV je národným kontaktným bodom slovenského konzorcia, ktoré je členom CETAF od roku 2010. Členmi slovenského konzorcia sú okrem BÚ CBRB SAV aj Katedra botaniky PriF UK Bratislava, Katedra zoológie PriF UK Bratislava, Ústav zoológie SAV, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice a Prírodovedné múzeum SNM.

Text a ilustračné foto: Anna Bérešová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Press release 28 September 2020

Súvisiace články