Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo SAV

Snem SAV schválil Harmonogram volieb Predsedníctva SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025

24. 9. 2020 | zhliadnuté 895-krát

Vo štvrtok 24. septembra sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie zasadnutie Snemu SAV, na ktorom jeho členovia schválili Harmonogram volieb Predsedníctva SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025.

Po kontrole uznesení vystúpil s informáciou o aktuálnej situácii SAV predseda akadémie Pavol Šajgalík. Vo svojom vystúpení referoval aj o možnom prísune finančných prostriedkov v rámci Národného integrovaného reformného plánu, ktorý ráta s rozvojom v oblasti vedy a výskumu.

Snem SAV zobral na vedomie správu o aktuálnej situácii v SAV prednesenú predsedom akadémie Pavlom Šajgalíkom.

Snem SAV s pripomienkou schválil Harmonogram volieb Predsedníctva SAV pre funkčné obdobie 2021 –2025.

Snem SAV zaviazal Predsedníctvo SAV zabezpečiť aktualizáciu základných dokumentov SAV a ich správne umiestnenie na webovom sídle SAV do 15. októbra 2020.

Text: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články