Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prijatie iránskych hosťov na pôde Slovenskej akadémie vied

Predseda SAV prijal veľvyslanca Iránskej islamskej republiky

9. 9. 2020 | zhliadnuté 1013-krát

Predseda SAV Pavol Šajgalík prijal v stredu 9. septembra na pôde akadémie veľvyslanca Iránskej islamskej republiky Abbasa Bagherpoura Ardekaniho, ktorého sprevádzal Davoud Rezaei, radca pre záležitosti Slovenskej republiky na veľvyslanectve Iránskej islamskej republiky (IIR). Prítomný bol aj podpredseda SAV pre zahraničné styky Dušan Gálik. Témou stretnutia bola vedecká spolupráca Iránu a SAV.

V roku 2017 bolo podpísané memorandum o porozumení medzi SAV a Akadémiou vied IIR, ktoré stanovuje podmienky pre uskutočňovanie individuálnych alebo spoločných výskumných projektov, výmenu vedeckých informácií či organizáciu spoločných sympózií a konferencií.

Predseda SAV Pavol Šajgalík predstavil štruktúru SAV a jej postavenie vo výskume na Slovensku. Osobitnú pozornosť venoval programu SASPRO 2, pri ktorom SAV spolupracuje s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou. Podpredseda SAV Dušan Gálik stručne predstavil nový nástroj SAV na výmenu vedeckých pracovníkov a doktorandov, program Mobility. Ako zdôraznil P. Šajgalík, obidva programy sú otvorené aj pre iránskych vedcov a doktorandov.

Veľvyslanec Iránskej islamskej republiky Abbas Bagherpour Ardekani sa zmienil o vysokom stupni vedeckej i vzdelanostnej úrovne v Iráne a zdôraznil záujem iránskych vedeckých inštitúcií o spoluprácu s vedcami na Slovensku. Obaja predstavitelia sa zhodli, že sú vytvorené dobré podmienky na rozvoj vzájomnej spolupráce  v oblasti výmeny vedeckých pracovníkov a doktorandov aj v oblasti spoločných výskumných projektov.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články