Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Otvorenú vedu bude reprezentovať národná stratégia

19. 8. 2020 | zhliadnuté 901-krát

Riešenia, ktoré spoločnosť pre rôzne oblasti hľadá, potrebujú aktuálne a relevantné informácie. Význam zohráva aj zainteresovať a spolupráca rôznych subjektov. Platí to i pre vedu a výskum. Otvorený prístup k vedeckým výstupom a lepšia technická infraštruktúra aj to sú ciele pripravovanej Národnej stratégie otvorenej vedy.     

„Národná stratégia otvorenej vedy vznikla ako jedna z úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021. Jej cieľom je zlepšiť dostupnosť výsledkov slovenskej vedy v záujme zvýšenia medzinárodnej viditeľnosti vedeckých výstupov, reprodukovateľnosti a efektivity. Má tiež zvýšiť transparentnosť výskumných procesov,“ otvárajú tému z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).  

Ako dopĺňajú, dostupnosť aktuálnych vedeckých informácií zo spoľahlivých zdrojov a spolupráca všetkých aktérov pri ich získavaní, zdieľaní a sprostredkovaní verejnosti sa ukazuje ako kľúčový faktor pri úspešnom prekonávaní výziev, ktorým spoločnosť čelí. Od epidemiologických až po klimatické.

Zároveň podčiarkujú, že rozvoj slovenskej vedy je ťažko predstaviteľný bez kontaktu s európskym výskumným priestorom. Tam sa otvorenosť prijíma ako štandard. Európska komisia, ktorá presadzuje a finančne podporuje otvorený model vedy a výskumu, odporúča členským štátom zaviesť národné stratégie v tejto oblasti.

„Medzi strategické ciele Národnej stratégie otvorenej vedy patrí otvorený prístup k vedeckým publikáciám financovaných z verejných zdrojov, otvorený prístup k vedeckým dátam, rozvoj technickej infraštruktúry pre otvorenú vedu, systém financovania otvorenej vedy, ochrana autorských práv a práva duševného vlastníctva, vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy, otvorené vzdelávacie zdroje, miesto otvorenej vedy v hodnotení vedy a výskumu ako aj občianska veda,“ konkretizujú z CVTI SR. 

Cieľovými skupinami stratégie sú vedecké a akademické inštitúcie, vedecko-výskumní a akademickí pracovníci, študenti, organizácie vedy a výskumu, vláda a výkonná moc, školy, knižnice, archívy, múzeá a galérie, vydavatelia publikácií vo forme otvoreného prístupu a verejnosť.

Väčšina krajín Európskej únie už národnú stratégiu zaviedla. Z okolitých krajín ju má Česko a Rakúsko.

„V posledných rokoch badať na Slovensku zmenu pri infraštruktúre na inštitucionálnej úrovni. Je to zapríčinené tlakom Európskej komisie na uverejňovanie výsledkov vedeckých projektov prostredníctvom otvoreného prístupu. Ďalšie zmeny vidieť pri narastajúcom počte vedeckých výstupov publikovaných formou otvoreného prístupu. Zvýšil sa i záujem o problematiku otvorenej vedy zo strany akademických a vedeckých pracovníkov, študentov a knihovníkov. Slovensko sa tiež zapojilo do medzinárodných projektov ako OpenAIRE, SCOAP3 a iniciatívy EOSC,“ konkretizujú z CVTI SR.

Súčasťou Národnej stratégie otvorenej vedy je Akčný plán otvorenej vedy 2021 – 2022, ktorý bližšie špecifikuje úlohy, ktoré pre jednotlivých aktérov z Národnej stratégie otvorenej vedy pre jednotlivých aktérov vyplývajú. Možnosť prispievať a participatívne tvoriť Národnú stratégiu otvorenej vedy nájdete TU.

(r)

Foto: Unsplash/jesse orrico

Súvisiace články