Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAV v rámci výzvy DECI-16 poskytne strojový čas na superpočítači Aurel Istanbulskej technickej univerzite

Slovensko sa zapojilo do výzvy Distribuovanej európskej počítačovej iniciatívy

6. 8. 2020 | zhliadnuté 1270-krát

Slovensko je už šesť rokov súčasťou PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) – Partnerstva pre pokročilé počítanie v Európe, ktorého misiou je pomôcť európskemu výskumu a vývoju dosahovať excelentné výsledky prostredníctvom HPC (High-performance computing) – vysokovýkonného počítania. Výskumnú infraštruktúru PRACE tvorí 26 krajín, prevažne členských krajín EÚ, ale aj pridružených (napr. Turecko alebo Izrael).  Slovenskú republiku v PRACE reprezentuje Centrum spoločných činností SAV – Výpočtové stredisko. Jednou z výziev Partnerstva pre pokročilé počítanie v Európe, do ktorej sa zapojilo aj Slovensko, je DECI-16  (Distributed European Computing Initiative), t. j. 16. výzva Distribuovanej európskej počítačovej iniciatívy.

DECI je medzinárodnou spoluprácou prevádzkovateľov tzv. Tier-1 výpočtových prostriedkov (t. j. "o kategórie menších" ako najväčšie európske superpočítače, Tier-0), zameranou na podporu projektov vyžadujúcich prístup k takým výpočtovým zdrojom, resp. architektúre, ktorá nie je aktuálne k dispozícii v domovskej krajine žiadateľa projektu. DECI je program výmeny zdrojov medzi podskupinou členov PRACE, kde sa výpočtový výkon spravodlivo rozdeľuje podľa miery účasti jednotlivých partnerov v príslušnej výzve.

V rámci výzvy DECI-16 uspeli tri slovenské projekty, ktoré získali strojový čas na superpočítačoch v Írsku, Poľsku a Taliansku:

  • Talianske konzorcium CINECA  poskytlo superpočitač Galileo na realizáciu výpočtov projektu Atomistické modelovanie termodynamických vlastností nano-multivrstiev pre technológie spájania a spájkovania, ktorého hlavným riešiteľom je RNDr. Andrej Antušek, PhD., z Ústavu výskumu progresívnych technológií Materiálovotechnologickej fakulty  STU v Bratislave;
  • Poľský superpočítač Prometheus pomáha pri riešení projektu Tepelná stabilita a elektronické vlastnosti ternárnych chalkogenidov a podobných materiálov, ktorého hlavným riešiteľom je doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD.,  z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave;
  • Írsky superpočítač Kay poskytuje výpočtové zdroje pre projekt Automatizované mapovanie a výpočet preskupovacích sietí molekúl s premenlivou štruktúrou, ktorý sa realizuje na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského pod vedením RNDr. Lukáša Felixa Pašteku, PhD.

Centrum spoločných činností SAV – Výpočtové stredisko v rámci výzvy DECI-16 poskytne strojový čas na superpočítači Aurel Istanbulskej technickej univerzite, ktorá pracuje na projekte Aplikácia efektívneho hranového algoritmu konečných objemov na výpočet vztlaku (model JAXA), ktorého hlavným riešiteľom je Dr. Mehmet Sahin.

Európske partnerstvá vytvárajú priestor pre medzinárodnú spoluprácu, vďaka ktorej môžeme realizovať množstvo projektov, získavať nové vedomosti a skúsenosti a v neposlednom rade, zvyšovať konkurencieschopnosť Európy.

Halyna Hyryavets, CSČ SAV – Výpočtové stredisko

Foto: CSČ SAV – Výpočtové stredisko

Súvisiace články