Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slovinská ministerka vzdelávania, vedy a športu Simona Kustec a predseda SAV Pavol Šajgalík

Návšteva slovinskej ministerky vzdelávania v SAV

22. 7. 2020 | videné 1421-krát

Predseda SAV Pavol Šajgalík prijal 22. júla na pôde SAV slovinskú ministerku vzdelávania, vedy a športu Simonu Kustecovú. Súčasťou slovinskej delegácie boli Dragica Bac, riaditeľka kancelárie ministerky, Petra Mišič, vedúca PR oddelenia a Mateja Kobav, ministerská radkyňa z Veľvyslanectva Slovinskej republiky v SR. Za SAV sa priateľského stretnutia zúčastnili podpredsedovia SAV Peter Samuely, Juraj Koppel a Karol Marhold, ako aj zástupkyňa podpredsedu SAV pre zahraničné vzťahy Mária Omastová a riaditeľka Ústavu informatiky SAV Ivana Budinská.

SAV má rozvinutú spoluprácu s partnerskou Slovinskou akadémiou vied a umení, ktorú zakotvuje Memorandum o porozumení o vedeckej spolupráci medzi oboma inštitúciami. V súčasnosti sa realizuje v rámci multilaterálnej spolupráce 58 spoločných projektov (v rámci toho napr. projekty COST 38, Horizon2020 – osem spoločných projektov.)

„Slovensko a Slovinsko si často mýlia, najmä za oceánom. Zvyknem vysvetľovať, že rozdiel nie je len písmenkom, ale aj výške zdrojov, ktoré krajiny investujú do výskumu a vývoja,“ uviedol v úvode predseda SAV Pavol Šajgalík. Podľa Eurostatu investície do R&D (výskum a vývoj) predstavujú v Slovinsku dve percentá HDP, na Slovensku to je 0,79 percenta HDP.

V rebríčku najinovatívnejších štátov sveta (Global Innovation Index – hodnotí 127 krajín) sú Slovensko (34.) a Slovinsko (32.) takmer vedľa seba, no napríklad v informačných technológiách je rozdiel oveľa výraznejší – kým Slovinsko je na 29. mieste, naša krajina na 63. V rebríčku sa blízko seba nachádzame napríklad aj v patentovej činnosti, kde je Slovinsko 48., Slovenská republika je päťdesiata.

S náčrtom histórie SAV i slovenských univerzít, no najmä prierezom súčasnej činnosti SAV vystúpil Peter Samuely. Vyzdvihol najmä blízkosť spolupráce najvýznamnejších slovenských univerzít a SAV (V7). Medzi priority SAV zaradil program SASPRO2, ktorého cieľom je prilákať na Slovensko mladých a perspektívnych vedcov. Ako zdôraznil P. Samuely, v SASPRO2 akadémia podporí 40 vedcov.

O úspechoch Ústavu informatiky SAV hovorila jeho riaditeľka I. Budinská, ktorá spomenula najmä projekty súvisiace s umelou inteligenciou – tzv. hovoriaca hlava, prepisy hovoreného slova a pod. Ako sa zhodli zástupcovia oboch inštitúcií, problém umelej inteligencie v súvislosti s jej uplatnením vo vede, ale aj v obyčajnom živote si bude vyžadovať ešte množstvo vysvetľovania.

Vedúca slovinskej delegácie, ministerka Simona Kustec sa vo svojom krátkom príhovore poďakovala za milé prijatie na pôde SAV a zdôraznila, že Slovinsko i Slovensko sú síce čo do počtu obyvateľov malé krajiny, obe však disponujú rozsiahlym ľudským potenciálom a unikátnym prírodným bohatstvom. Je to príležitosť pre výskumníkov z oboch krajín, aby sa zapojili do nových spoločných projektov a – podobne ako SAV – si myslí, že "nové európske projektové výzvy priam volajú po intenzívnejšej participácii vedcov z oblasti spoločenských a humanitných vied".

Na záver predstavitelia oboch strán vyjadrili ochotu a vôľu podniknúť kroky k nadviazaniu užšej a rozsiahlejšej spolupráce. Bude to benefit pre malé európske krajiny, akými sú Slovinsko aj Slovensko, zhodli sa.

(an)

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články