Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Kompozity nanocéria a uhlíkových enterosorbentov v liečbe akútneho ožiarenia

Kompozity nanocéria a uhlíkových enterosorbentov v liečbe akútneho ožiarenia

13. 7. 2020 | zhliadnuté 942-krát

Dobré správy – výskum financovaný v rámci výzvy NATO

Výskumná skupina z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach pod vedením Dr. Andreja Musatova, DrSc., získala finančnú podporu NATO projektu v rámci výzvy „NATO – Science for Peace and Security“. Projekt s názvom Nové kompozity nanočastíc oxidu céria a uhlíkových enterosorbentov pre liečbu chorôb po akútnom ožiarení“ (projekt G5683) koordinuje Prof. Svitlana Lyubchyk z Associação para a Inovação e Desenvolvimento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa v Portugalsku. Súčasťou konzorcia sú aj výskumníci z Vernadského ústavu všeobecnej a anorganickej chémie a Kavetského ústavu experimentálnej patológie, onkológie a rádiológie Ukrajinskej národnej akadémie vied, Oddelenia anorganickej chémie Univerzity de Alicante v Španielsku a výskumníci z oddelenia biofyziky a oddelenia fyziky magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach.

V nasledujúcich troch rokoch sa budú členovia výskumných skupín venovať vývoju a príprave nových nanokompozitov určených pre liečbu chorôb po akútnom ožiarení. Pozornosť sa zameriava na kombinované použitie neobalených nanočastíc oxidu céria a najnovšieho vysokoaktívneho uhlíkového enterosorbentu určeného na perorálne užitie. Praktickým výsledkom projektu bude experimentálna implementácia úplne nového prístupu k liečbe akútneho ožiarenia, ktoré bude kompatibilné s klasickou cytokínovou terapiou. Očakávame, že výskum povedie k dizajnu nového lieku pripravenému na testovanie v predklinických štúdiách.

(r)

Ilustračné foto: unsplash/Michael Longmire

Súvisiace články