Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Aula Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, ilustračná snímka

Podporné stanovisko Združenia V7 a predsedu SAV k stanovisku Správnej rady STU k riešeniu situácie na FIIT STU a podpore rektora STU Miroslava Fikara

24. 6. 2020 | videné 990-krát

Vnímame, že aj napriek snahám rektora STU Miroslava Fikara o vyriešenie situácie sa doteraz nepodarilo nájsť prijateľný kompromis. Aj tento prípad poukazuje na príliš úzke limity riadiacich kompetencií rektorov ako vrcholných predstaviteľov univerzít. Rektori nesú priamu zodpovednosť za dianie na univerzitách a za ich rozvoj, no nemajú dostatočné kompetencie ani na riešenie podobných problémov, ktoré nastali na jednej z fakúlt STU.

V tejto súvislosti sme s potešením prijali informáciu, že členovia Správnej rady STU vyjadrili rektorovi Miroslavovi Fikarovi podporu v jeho úsilí o stabilizáciu situácie na FIIT STU.

Situácia na FIIT STU sa totiž stala celospoločenskou témou. Odkryla viaceré nedostatky systému riadenia slovenských vysokých škôl a postupne aj otvorila diskusie o potrebe niektorých zmien. Týmto vyhlásením sa ako rektori výskumných a technických univerzít spolu s predsedom SAV pridávame k iniciatíve Správnej rady STU a týmto aj my vyjadrujeme jednoznačnú podporu rektorovi STU v jeho úsilí.

V reakcii na avizované diskusie o zmenách v systéme riadenia vysokých škôl zo strany ministerstva školstva signalizujeme, že tento proces budeme pozorne sledovať a na príprave zmien sa plánujeme aj aktívne podieľať. Zároveň však jednoznačne odmietame akékoľvek snahy o okliešťovanie kompetencií akademických samospráv.

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR (Združenie V7) tvoria Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Členovia Združenia V7 sa dohodli na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom priestore.

(r)

Foto: TASR

Súvisiace články