Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nová predsedníčka Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro Helena Kanďárová

Toxikologička zo SAV sa stala predsedníčkou Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro

19. 6. 2020 | zhliadnuté 1020-krát

Slovenská toxikologička z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV Dr. Helena Kanďárová sa stala predsedníčkou Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro ESTIV, ktorá združuje vedcov z celej Európy pracujúcich v oblasti vývoja a implementácie alternatívnych metód v oblasti farmakológie a toxikológie.

Cieľom spoločnosti ESTIV je rozvoj inovatívnych prístupov hodnotenia toxicity bez použitia laboratórnych zvierat a nahradenie in vivo testov alternatívnymi metódami (in vitro a in silico) tam, kde to nové technológie umožňujú.

Dr. Helena Kanďárová, ERT je členkou a spoluzakladateľkou Slovenskej národnej platformy pre princípy 3R a je členkou výborov niekoľkých toxikologických organizácií a poradných orgánov pre oblasť toxikológie doma aj vo svete. V roku 2017 bola prezidentkou európskeho kongresu toxikológov EUROTOX v Bratislave a viceprezidentkou Slovenskej toxikologickej spoločnosti SETOX.

O Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV prevádzkuje jedinú chovnú stanicu experimentálnych zvierat na Slovensku. Ústav disponuje modernými laboratóriami pre vykonávanie toxikologických štúdií in vivo aj in vitro (t. j. bez použitia laboratórnych zvierat) v systéme správnej laboratórnej praxe a poskytuje aj tréningové aktivity v oblasti práce s in vitro tkanivovými modelmi. Viacerí pracovníci ústavu sú aj členmi spoločnosti SETOX, ako aj Národnej odbornej vedeckej skupiny pre posudzovanie alternatívnych metód pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a členmi Slovenskej národnej platformy pre 3Rs (SNP3Rs).

(mon)

Foto: archív

Súvisiace články