Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – Dr. Florian Schur

27. 5. 2020 | videné 768-krát

Prednáška Dr. Floriana Schura z Inštitútu vedy a techniky Rakúsko pod názvom From Viruses to Cells. Toward high-resolution cellular structural biology using cryo-electron tomography zo série prednášok Seminar Speaker Series projektu CAPSID sa bude konať dňa 28. mája o 14. h on-line vysielaním cez aplikáciu ZOOM.

Témou seminára Dr. F. Schura je skúmanie štruktúrnej plasticity vírusov cez pohyby jednotlivých molekúl, ako aj pohyb samotných buniek. Vedecká skupina Dr. F. Schura využíva pokročilú kryoelektrónovú mikroskopiu na štúdium štruktúry a funkcie proteínových komplexov in situ, pričom sa zameriava na dynamický aktínový cytoskelet, ktorý je kľúčovým hráčom v schopnosti buniek pohybovať sa. Migrácia buniek sprostredkovaná aktínom je dôležitá pri fyziologických javoch, ako je embryonálny vývoj alebo hojenie rán, pričom disregulácia týchto procesov vedie k patológiám, vrátane metastázovania nádorových buniek a infekciám patogénmi.

Cieľom vedeckého bádania skupiny, ktoré nám sprostredkuje Dr. F. Schur, je porozumieť základným štrukturálnym princípom, ktoré riadia tieto zložité mechanizmy.

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registráciu nájdete na webovej stránke projektu.

(zvč)

Súvisiace články